CV van Prof.dr. E. de Beurs

118

Prof. dr. Edwin de Beurs, psycholoog, is sinds 2010 werkzaam bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) als inhoudelijk directeur. SBG richt zich op het inzichtelijk maken van behandeleffect in de GGZ in vergelijking met benchmarks ten behoeve van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Tevens is hij hoogleraar "Rom en Benchmarken" bij de sectie Klinische Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden

Daarvoor werkte hij bij de vakgroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam waar hij zijn promotieonderzoek naar de farmacologische en psychotherapeutische behandeling van paniekstoornis verrichte. In 1994 promoveerde hij bij prof. W.T.A.M. Everaerd en prof. R. Van Dyck.

Na zijn promotie werkte hij een aantal jaren in de Verenigde Staten aan therapie-uitkomst onderzoek bij angststoornissen met prof. D.L. Chambless en prof. A.J. Goldstein aan Temple University, Philadelphia en de University of North Carolina at Chapel Hill.

Van 1997 tot maart 2001 werkte hij bij de afdeling psychiatrie van de VU waar hij onderzoek deed naar de fenomenologie, epidemiologie en behandeling van angststoornissen bij ouderen. Hij was betrokken bij de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), een multidisciplinaire longitudinale studie naar emotioneel, lichamelijk, cognitief, sociaal functioneren van ouderen. Hij verrichtte daar epidemiologisch onderzoek naar prevalentie, incidentie en beloop van angststoornissen in de oudere bevolking.

Vanaf maart 2001 was hij werkzaam bij de afdeling psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum als Universitair Hoofddocent. Hij onderzocht daar de uitkomst van behandeling van angst stoornissen, depressie en somatoforme stoornissen. Daartoe zette hij Routine Outcome Monitoring (ROM) op, een systeem waarbij regelmatig de uitkomst van de behandeling bij patienten met stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen werd gemeten.

Vanaf 2006 werkte hij voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), voorheen het Pieter Baan Centrum en de Forensisch Psychiatrische Dienst, als hoofd van het wetenschappelijk bureau.

Hij publiceert regelmatig in nationale en internationale tijdschriften en draagt bij aan boeken op het gebied van psychiatrie, klinische psychologie en geriatrie.

Recent zijn van hem artikelen verschenen in Psychological Medicine, Journal of Clinical and Consulting Psychology, Gedragstherapie, NTvP, en Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid. Onderzoek naar het effect van behandeling en ontwikkeling van instrumentarium voor het meten van klachten heeft zijn speciale belangstelling.

Conflict of interest
Geen.

 

Categorieën:

Deelgebieden

Routine Outcome Monitoring (ROM)