CV van Prof. dr. H.W. Hoek (plv. hoofdredacteur)

Pasfoto_wijbrand_hoek

Prof. dr. Hans Wijbrand Hoek promoveerde op een proefschrift over psychiatrisch onderzoek bij chronische psychiatrische patiënten bij prof. dr. R. Giel (RuG 1987). Hij volgde zijn opleiding psychiatrie in Groningen (opleider: prof. dr. R.J. van den Bosch). Hij is geregistreerd als psychiater (1990), epidemioloog B en groepspsychotherapeut.  

Wijbrand Hoek is hoofdopleider psychiatrie bij de Parnassia Groep en directeur van de Parnassia Academie. Hij is als bijzonder hoogleraar epidemiologie verbonden aan Columbia University in New York (2001) en als hoogleraar psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen (2003).

Hij is voorzitter van de Werkgroep Zorgstandaard Eetstoornissen. Hij was lid van de DSM-5 Work Group Eating Disorders en lid van de DSM-5 Study Group Impairment and Disability Assessment. Hij is bestuurslid en past president van de Eating Disorders Research Society.  

Wijbrand Hoek publiceert regelmatig vooral over eetstoornissen, psychosen en transculturele psychiatrie. Hij zit in de redactie van zes internationale tijdschriften.

Conflict of interest
Geen

 

 

Publicatielijst

Publicaties van Hans Wijbrand Hoek in PubMed:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoek+HW%5BAU%5D+OR+Wijbrand+Hoek%5BAU%5D+OR+Hoek+HW%5BInvestigator%5D

Categorieën:

Behandeling

Farmacotherapie

Ziektebeelden

Ontwikkelingsstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen

Deelgebieden

Arts-assistenten psychiatrie

Algemeen

Tijdschriften

Behandeling

Psychotherapie

Biologische behandelingen

Algemeen

Beroepsverenigingen, instellingen en organisaties

Deelgebieden

Beleidspsychiatrie en Kwaliteitszorg

Ziektebeelden

Psychotische stoornissen

Algemeen

Patiënten-/cliëntenorganisaties en -informatie

Ziektebeelden

Bipolaire stoornissen

Deelgebieden

Bewegingsstoornissen in de psychiatrie

Algemeen

Uitgeverijen en boekhandels

Universiteiten, bibliotheken en databanken

Deelgebieden

Eerstelijnspsychiatrie

Ziektebeelden

Depressieve stoornissen

Angststoornissen

Deelgebieden

Evidence Based Medicine

Forensische psychiatrie

Ziektebeelden

Trauma- en stressstoornissen

Somatisch-symptoomstoornissen

Deelgebieden

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Meetinstrumenten

Ziektebeelden

Voedings- en eetstoornissen

Slaap-waakstoornissen

Deelgebieden

Neuroimaging

Ouderenpsychiatrie

Ziektebeelden

Seksuele stoornissen

Deelgebieden

Psychiatrie en filosofie

Ziektebeelden

Verslavingen

Neurocognitieve stoornissen

Deelgebieden

Psychiatrie en genetica

Psychiatrie en media

Ziektebeelden

Persoonlijkheidsstoornissen

Deelgebieden

Psychiatrie, recht en ethiek

Sociale psychiatrie

Sociale psychiatrie: Gezinsinterventies

Somatische aandoeningen

Transculturele psychiatrie

Ziekenhuispsychiatrie