CV van Dr. R. de Winter

Fotolachend_de_winter

Dr. Remco F.P. de Winter is psychiater, stagecoördinator sociale en spoedeisende psychiatrie en specialismeleider acute psychiatrie voor de Parnassia Groep . 
Verder is hij als senior onderzoeker verbonden aan de faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit  Amsterdam en doet onderzoek naar suïcidaal gedrag..
Hij is sinds 2011 de Nederlandse vertegenwoordiger voor de International Association for Suicide Prevention (IASP).
Remco is voorzitter voor het platform spoedeisende en sociale psychiatrie binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). 
Hij is verder redacteur bij het tijdschrift Accredidact.
Hij promoveerde in 2009 bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden op het onderwerp dimensionele diagnostiek van depressie en verrichtte aansluitend onderzoek op het gebied van de acute psychiatrie en suïcidaliteit.

Publicatielijst

Publicatie- en voordrachtenlijst.

Categorieën:

Deelgebieden

Spoedeisende psychiatrie