Zoekresultaten voor 'ect':

25 resultaten gevonden
The International Association for Suicide Prevention (IASP)
The International Association for Suicide Prevention (IASP) is dedicated to: preventing suicidal behaviour, alleviating its effects, and providing a forum for academics, mental health profe...
» Deelgebieden » Spoedeisende psychiatrie » Verenigingen
GGNet (Apeldoorn e.o.)
GGNet is in 2002 ontstaan uit een fusie van Spectrum Gelderland-Oost (daarvoor psychiatrisch ziekenhuis ‘Het Groot Graffel’) in Warnsveld, RIAGG Oost-Gelderland, de RIBW&rsquo...
Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen (2013). De Tijdstroom, Utrecht
Verbeter je slaap - Werkboek voor de cliënt bij cognitieve gedragstherapie
Dit werkboek is voor iedereen die kampt met slapeloosheid die langer dan drie maanden duurt en die klachten overdag veroorzaakt zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, somberheid, en minder goed fun...
Actuele beleidsthema's
Op deze site van GGZ Nederland vind je een overzicht van de actuele thema's op de agenda's van instellingen, patiëntenorganisaties, overheid, zergverzekeraars en inspectie. Inclusief a...
Best Practices: expert round table uit VS (2008)
Mooi overzicht vanuit de VS betreffende epidemiologie en comorbiditeit en differentiaal diagnose (artikel gratis beschikbaar).   L. Adler, T. Spenser, M. Stein, J. Newcorn,&nbs...
» Ziektebeelden » ADHD » Richtlijnen en protocollen
Clozapine Plus
Op deze site van de Clozapine Plus Werkgroep staat kwalitatief goede informatie omtrent allerlei aspecten van de behandeling met clozapine.
» Ziektebeelden » Psychotische stoornissen » Behandeling
Crisis Resolution and Home Treatment in Mental Health
Brits pionierwerk uit 2008 over crisis-thuisbehandeling. Effectiviteit, principes, organisatie en recent onderzoek mooi samengevat door Sonia Johnson, Justin Needle, Jonathan P. Bind...
» Deelgebieden » Sociale psychiatrie » Buitenland: Boeken
Risk factors for anxiety and depression in the elderly: A review
Vink D, Aartsen MJ, Schoevers RA. Risk factors for anxiety and depression in the elderly: A review. J Affect Disorders 2008, 106, 29-44.
Beleidspsychiatrie in Medisch Contact (directe download)
Het artikel staat op pagina 113. Downloaden duurt even. Het is een oud artikel, en geeft een beeld van hoe de Beleidspsychiatrie er toen (1996) voor stond. Het leerboek is er inmiddels, integratie ...
Anti-NMDA-receptor encephalitis: case series and analysis of the effects of antibodies
Plots ontstaan ziektebeeld, veelal bij jonge mensen, gepaard gaand met met delirante verschijnselen (cognitieve stoornissen, bewustzijnsdaling, psychotische verschijnselen) en oogbewegingsstoorniss...
Psychiatric effects of cannabis
Johns, A. (2001). Psychiatric effects of cannabis. British Journal of Psychiatry, 178, 116-122. De samenvatting van dit artikel is gratis te bekijken; wie een abonnement heeft op The British J...
Behandelplanning
Hier vinden we een mooi schema van het primaire proces in de zorg. Intake -> Diagnostiek -> Behandeling -> Evaluatie. De plaats van het behandelplan wordt dan direct duidelijk: tu...
Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)
De Individuele Rehabilitatie Benadering (afgekort als IRB) ondersteunt mensen met een beperking bij hun maatschappelijk herstel. Dit gebeurt door hen te helpen bij het realiseren van hun toekomstwe...
De invloed van genen en omgeving op het ontstaan van autismespectrumstoornissen
Literatuuronderzoek naar de rol van de gen-omgevingsinteractie bij de oorzaken van ASS, waarbij geconcludeerd wordt dat omgevingsfactoren als leeftijd van de ouders, prenatale risico- en beschermen...
Family intervention for schizophrenia
Een Engelstalige samenvatting uit de Cochrane Library (Pharoah e.a., 1999, Family Intervention for Schizophrenia) waarin een genuanceerd beeld wordt geschetst over de wetenschappelijke achtergronde...
» Ziektebeelden » Psychotische stoornissen » Behandeling
Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen
Podium Werk en persoonlijkheidsstoornissen heeft als doelstellingen: De probleemstelling en vertrekpunten verhelderen: wat is de invloed van persoonlijkheidsstoornissen op werk en wat van ...
Factsheet werk en persoonlijkheidsstoornissen
Samenvatting van belangrijkste aspecten die een rol speken bij werk (problemen; re-integratie) bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek. 
Handboek Elektroconvulsietherapie
Van den Broek, W.W., Leentjens, A.F.G., van Vliet, I.M. & Verwey, B. Handboek Elektroconvulsietherapie. Koninklijke Van Gorcum BV, Assen 2005. ISBN: 9023241029. Het enige boekwerk over ECT in ...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Boeken
Zelfhulpboek voor OCS
Een goed zelfhulpboek volledig volgens cognitief gedragstherapeutische principes. Helder geschreven, aan de hand van veel casuïstiek. Ook voor de beginnend behandelaar die een goed beeld van O...
The effect of using the Partners for Change Outcome Management System as feedback tool in psychotherapy-A systematic review and meta-analysis (2018, Psychotherapy Research)
Convenant Samen werken aan werk
Convenant Samen werken aan werk; naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwestbaarheid; 2018-2021. De ondertekenaars van dit convenant zetten zich gezamenlijk in om mensen met een psychi...
Schema Therapy Institute New York
Biedt een overzicht van consumentgeoriënteerde sites over nieuwe, in opkomst zijnde behandelingsvormen, sterk verbonden met de persoon van Jeffrey Young. Goed voor een eerste kennismaking. Daarna h...
Psychiatric Disorders - New Frontiers in Affective Disorders
Een standaardwerk over stemmingsstoornissen, waarin onderwerpen als neurobiologische mechanismen bij het ontstaan van depressie, de behandeling van therapieresistente depressie en translationeel on...
ZON MW Geestelijke gezondheid (ggz)
Veel nieuws over recent onderzoek en maatschappelijke projecten. De nieuwsbrieven zijn interressant