Zoekresultaten voor 'ect':

19 resultaten gevonden
Eerste hulp bij eetstoornissen
In een Australië werd een Mental Health First Aid (MHFA) programma opgezet met de steun van de universiteit van Melbourne. Voor allerlei psychiatrische problemen wordt een campagne opgezet voo...
Projecten en projectmanagement
Onder een project verstaan we: een geheel van activiteiten, uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband, gericht op het bereiken van een oplossing voor overeengekomen problemen, binn...
Schema Therapy Institute New York
Biedt een overzicht van consumentgeoriënteerde sites over nieuwe, in opkomst zijnde behandelingsvormen, sterk verbonden met de persoon van Jeffrey Young. Goed voor een eerste kennismaking. Daarna h...
International Journal of Psychiatry in Medicine (IJPM). Biopsychosocial Aspects of Primary Care
Goed tijdschrift dat regelmatig over psychiatrie in de eerste lijn publiceert. Op de site zijn editorials en abstracts te lezen. Bekijk ook de links op deze site.
Nieuwe inzichten in de moleculaire basis van ADHD
Een uitgebreide analyse door Nederlandse onderzoekers toont aan dat 45 van de 85 geïdentificeerde ADHD-kandidaat-genen, coderen voor eiwitten die behoren tot een netwerk dat betrokken is bij d...
» Ziektebeelden » ADHD » Research
Individueel functioneren Medisch Specialisten (IFMS)
Veel van de al langer bestaande kwaliteitsinstrumenten in de medisch-specialistische zorg, zoals richtlijnen, complicatieregistraties en visitaties zijn gericht op het collectief: de gehele maatsch...
Selective serotonin reuptake inhibitors versus tricyclic antidepressants
Anderson, I.M. (2000). Selective serotonin reuptake inhibitors versus tricyclic antidepressants: a meta-analysis of efficacy and tolerability. Journal of Affective Disorders, 58 (1), 19-36. Alleen ...
» Ziektebeelden » Depressieve stoornissen » Overige
Jeugd: Mulock Houwer-collectie
De Mulock Houwer Bibliotheek is Nederlands grootste documentatiecentrum over jeugd: een collectie van meer dan 50.000 boeken en ca. 600 tijdschriften op het gebied van jeugdwelzijn, jeugdzorg en je...
ROM
ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metinge...
Co-Occurring Disorders: Integrated Treatment Toolkit, SAMSHA
Het model 'Integrated Dual Diagnosis Treatment' heeft de ambitie de beste behandelingen uit de psychiatrie en de verslaving effectief te bundelen tot een volledig geïntegreerde be...
Druginfo on 'methadone' (Autralia, gov.)
Druginfo is an official australian government website on drug issues. Part of their website is a portal site where relevant links are assembled. The links on methadone treatment are commented,...
Gezinstherapie Wereldwijd
Dit tijdschrift, onder hoofdredactie van prof. dr. A. Lange, biedt vier keer per jaar een selectie uit de internationale vakliteratuur. Een aanrader voor wie niet zoveel tijd heeft en toch zijn lit...
The Journal of ECT
Het enige tijdschrift dat helemaal aan ECT is gewijd. Bestaat vanaf 1985 en heeft sindsdien meestal de primeur van nieuwe onderzoeksgegevens. Verschijnt 4x per jaar. Deze site geeft de inhoudsopgav...
Leerboek Slaap en Slaapstoornissen
Verbraecken J., Buyse B., Hamburger H., Van Kasteel V., Van Steenwijk R. (red.) ISBN 978 90 334 8924 2 // 744 blz. // 85,00 EUR // 2013 // hardcover Dit handboek geeft een overzich...
Basisbegrip: de PDCA-cyclus, de kwaliteitscirkel van Deming
De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen ontwikkeld door William Edwards Deming. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle v...
Proefschrift Jan van Zaane: 2013 Bipolar disorder and alcohol. Double trouble or just co-occurrence?
Alcohol verergert bipolaire stoornis niet Amerikaans onderzoek stelt keer op keer: alcohol verergert het verloop van bipolaire stoornissen. Jan van Zaane spreekt deze bevinding na zijn promotieond...
» Ziektebeelden » Bipolaire stoornissen » Research
Congres Stranger in the City, the healing power of human reconnection
Van 28 Augustus tot en met 1 September 2019 organisiseerde de ISPS (International Society for Psychological and Social approaches to psychosis) een internationaal congres. in Rotterdam. Congresthe...
An Open Door Review of Outcome Studies in Psychoanalysis
Deze Review is een belangrijke bron van informatie over effectonderzoeken op het gebied van de psychoanalytische behandelingsvormen die in Europa en Noord-Amerika zijn verricht in de afgelopen tien...
Richtlijnen bedrijfsartsen
Deze richtlijnontwikkeling vindt plaats onder aansturing van een stuurgroep, die bij haar beslissingen wordt ondersteund door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Maatschappelijke Adviesraad...