Zoekresultaten voor 'ect':

19 resultaten gevonden
Parnassia, psycho-medisch centrum
In deze ggz-instelling wordt de organisatie ‘gekanteld’ zodat het accent van behandelingen naar de eerste lijn verschuift. Een interessante website, waar helaas niet veel aandacht aan d...
Schema Therapy Institute New York
Biedt een overzicht van consumentgeoriënteerde sites over nieuwe, in opkomst zijnde behandelingsvormen, sterk verbonden met de persoon van Jeffrey Young. Goed voor een eerste kennismaking. Daarna h...
ZON MW Geestelijke gezondheid (ggz)
Veel nieuws over recent onderzoek en maatschappelijke projecten. De nieuwsbrieven zijn interressant
Eerste hulp bij eetstoornissen
In een Australië werd een Mental Health First Aid (MHFA) programma opgezet met de steun van de universiteit van Melbourne. Voor allerlei psychiatrische problemen wordt een campagne opgezet voo...
Projecten en projectmanagement
Onder een project verstaan we: een geheel van activiteiten, uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband, gericht op het bereiken van een oplossing voor overeengekomen problemen, binn...
Zorgstandaard ADHD (Ggz Standaarden, 2019)
De zorgstandaard ADHD beschrijft wat goede zorg is voor mensen met ADHD, gezien vanuit het patiëntenperspectief. Dit betekent dat de zorg aansluit op de behoeftes en verwachtingen van mensen m...
» Ziektebeelden » ADHD » Richtlijnen en protocollen
International Journal of Psychiatry in Medicine (IJPM). Biopsychosocial Aspects of Primary Care
Goed tijdschrift dat regelmatig over psychiatrie in de eerste lijn publiceert. Op de site zijn editorials en abstracts te lezen. Bekijk ook de links op deze site.
Selective serotonin reuptake inhibitors versus tricyclic antidepressants
Anderson, I.M. (2000). Selective serotonin reuptake inhibitors versus tricyclic antidepressants: a meta-analysis of efficacy and tolerability. Journal of Affective Disorders, 58 (1), 19-36. Alleen ...
» Ziektebeelden » Depressieve stoornissen » Overige
Jeugd: Mulock Houwer-collectie
De Mulock Houwer Bibliotheek is Nederlands grootste documentatiecentrum over jeugd: een collectie van meer dan 50.000 boeken en ca. 600 tijdschriften op het gebied van jeugdwelzijn, jeugdzorg en je...
Co-Occurring Disorders: Integrated Treatment Toolkit, SAMSHA
Het model 'Integrated Dual Diagnosis Treatment' heeft de ambitie de beste behandelingen uit de psychiatrie en de verslaving effectief te bundelen tot een volledig geïntegreerde be...
Druginfo on 'methadone' (Autralia, gov.)
Druginfo is an official australian government website on drug issues. Part of their website is a portal site where relevant links are assembled. The links on methadone treatment are commented,...
Leerboek Slaap en Slaapstoornissen
Verbraecken J., Buyse B., Hamburger H., Van Kasteel V., Van Steenwijk R. (red.) ISBN 978 90 334 8924 2 // 744 blz. // 85,00 EUR // 2013 // hardcover Dit handboek geeft een overzich...
Gezinstherapie Wereldwijd
Dit tijdschrift, onder hoofdredactie van prof. dr. A. Lange, biedt vier keer per jaar een selectie uit de internationale vakliteratuur. Een aanrader voor wie niet zoveel tijd heeft en toch zijn lit...
Tijdelijke stemmingsverbetering bij een depressieve patiënt...
Tijdelijke stemmingsverbetering bij een depressieve patiënt na een spontaan, gegeneraliseerd epileptisch insult. Onder deze titel beschrijven B.M.G. Arts, A.F.G. Leentjens en A. Honig in ...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Publicaties
The Journal of ECT
Het enige tijdschrift dat helemaal aan ECT is gewijd. Bestaat vanaf 1985 en heeft sindsdien meestal de primeur van nieuwe onderzoeksgegevens. Verschijnt 4x per jaar. Deze site geeft de inhoudsopgav...
Werkgroep ECT Nederland (WEN)
In Nederland bestaat sinds 1994 de Werkgroep ECT Nederland (WEN). Deze werkgroep is opgericht door B. Verwey (voorzitter) en W.W. van de Broek (secretaris). De WEN is een werkgroep van de...
Pharmacological interventions for somatoform disorders in adults (Cochrane review)
Deze Cochrane review naar farmacologische interventies voor somatoforme stoornissen in volwassenen is gebaseerd op 26 studies. De auteurs waarschuwen dat iedere vergelijking op slechts een paar rel...
Electroconvulsive Therapy Fourth Edition
Abrams, R. Electroconvulsive Therapy Fourth Edition. Oxford University Press, Oxford 2002. ISBN 0-19-514820-7. Dit is alweer de 4de editie. De eerste druk uit 1988 was het eerste boek over de mode...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Boeken
Proefschrift Jan van Zaane: 2013 Bipolar disorder and alcohol. Double trouble or just co-occurrence?
Alcohol verergert bipolaire stoornis niet Amerikaans onderzoek stelt keer op keer: alcohol verergert het verloop van bipolaire stoornissen. Jan van Zaane spreekt deze bevinding na zijn promotieond...
» Ziektebeelden » Bipolaire stoornissen » Research