Zoekresultaten voor 'ect':

25 resultaten gevonden
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
Informatie over de RGS en de registratie voor de opleiding. Log hier direct in op MijnRGS.
» Deelgebieden » Arts-assistenten psychiatrie » Opleiding
Systematic Review of the Effectiveness of Community-Based Mental Health Outreach Services for Older
Van Citters, B.A., Aricca D. & Bartels, M.D., M.S., Stephen J. (2004). A Systematic Review of the Effectiveness of Community-Based Mental Health Outreach Services for Older Adults. Psychiatric ...
» Deelgebieden » Ouderenpsychiatrie » Literatuur - Overig
The impact upon extra-pyramidal side effects
Ritchie, C.W., Chiu, E., Harrigan, S., Hall, K., Hassett, A., Macfarlane, S., Mastwyk, M., O'Connor, D.W., Opie, J., Ames, D. (2003). The impact upon extra-pyramidal side effects, clinical symptoms...
The medical management of depression
Zeer uitgebreid overzichtsartikel van J.J. Mann, gepubliceerd in the New England Journal of Medicine. Het artikel gaat over de verschillende medicamenteuze behandelingen van de depressieve sto...
Longitudinale studie: Generation R
Er lopen twee programmas die online bereikbaar zijn. De eerste is het project Generation R uit Rotterdam dat alle nieuwgeborenen uit die stad volgt over een periode van twintig jaar, met ook meting...
ervaringsverhalen
Twee ervaringsverhalen die allerlei aspecten belichten rondom psychische problemen en werk (terugkeer/aanpassingen/solliciteren)
Brain Stimulation
Er is een nieuw tijdschrift: Brain Stimulation. Dit tijdschrift heeft vooral publicaties over neurostimulatie. Neurostimulatie is de verzamelnaam voor: electroconvulsietherapie, deep brai...
» Ziektebeelden » Depressieve stoornissen » Tijdschriften
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Per onderwerp link je direct door naar een tekst. Een beperkter aanbod aan onderwerpen dan bovenstaande sites, maar daartegenover staat dat een aantal stukken prima inleidingen zijn (zie bijvoorbee...
Somatosphere
Wie begint te lezen over psychiatrie en filosofie, merkt snel dat het veld 'cross-disciplinaire' verbanden enthousiast opzoekt. Deze blog is een voorbeeld van de intersectie van psychiatrie, antrop...
» Deelgebieden » Psychiatrie en filosofie » Blogs
Benzo de Baas: Benzodiazepines: advies terugdringen van het gebruik
Op de www.benzodebaas.nl vinden medicijngebruikers veel informatie over benzodiazepinen. De website biedt met name veel informatie en hulp bij verslavingsproblematiek. Het IVM  heeft deze webs...
» Behandeling » Farmacotherapie » Slaapstoornissen
Boyd, Gasper, and Trout (eds.) Philosophy of Science. MIT Press, 1991. Standaardwerk. Het bevat een groot aantal toonaangevende stukken die tezamen een omvattend overzicht geven van de belangrijkst...
Bij het onderwerp ethiek is voor artsen vaak de eerste associatie de netelige problemen van de praktijk, zoals euthanasie, abortus, en wilsbekwaamheid. Medische en psychiatrische ethiek strekt echt...
» Deelgebieden » Psychiatrie en filosofie » Ethiek
Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders
Gezondheidsraad (2009), Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders.
Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal. De RVS heeft tot taak strategische adviezen te...
Opleiding Ervaringsdeskundige Advies en Beleid
HBO opleiding tot ervaringsdeskundige voor inzet binnen de GGZ en aanverwante sectoren. Opleiding is onderdeel van HBO Brechtsteden te Dordrecht. 
inDepressie
inDepressie is een website voor patiënten, partners en familieleden van patiënten met een depressie.Het lijkt geen commerciële website te zijn, maar het wordt niet direct duidelijk wie de...
Longitudinale studie: Project on Human Development in Chicago Neighborhoods (PHDCN)
Er lopen twee programmas die online bereikbaar zijn. De eerste is het project Generation R (zie hierboven). De tweede is het PHDCN, dat loopt vanaf 1995. Een willekeurige groep van 7.000 kinderen ...
Psychosomatic Medicine
Internationaal multidisciplinair tijdschrift van de American Psychosomatic Society. Publiceert experimentele en klinische onderzoeken over uiteenlopende aspecten van de samenhang tussen sociale, ps...
» Deelgebieden » Ziekenhuispsychiatrie » Tijdschriften
Euroethics
Project gesteund door de Europese Commissie. Biedt een database op het gebied van ethiek en gezondheidszorg. Deelnemers zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zweden.
Humanology Project PS (Engelstalig)
Artikelen over PS vanuit het platform The Humanology Project. Een internationaal platform dat het stigma rondom psychische ziektebeelden wil verwijderen.
Nieuws (uit studies) over PS (Engelstalig)
Toegankelijk nieuws op basis van wetenschappelijke publicaties over PS, initiatief van The Humanology Project.
Emergency Psychiatry bij de Universiteit van Adelaide
De universiteit van Adelaide onderhoudt een collectie van online beschikbare documenten op het gebied 'Emergency Psychiatry'. Zoek op deze term in de library.
Trauma: PILOTS database
"The Published International Literature on Traumatic Stress (PILOTS) Database is an electronic index to the worldwide literature on PTSD and other mental health consequences of exposure to tra...
Efficacy of electroconvulsive therapy in bipolar versus unipolar major depression: a meta-analysis
B. Dierckx et al (2012). The efficacy of electroconvulsive therapy in bipolar versus unipolar major depression: a meta-analysis. Bipolaire depressie verschilt aanzienlijk van unipolaire depressi...
» Ziektebeelden » Depressieve stoornissen » Overige
Systemic infection and delirium: when cytokines and acetylcholine collide
Hypothese hoe systemische infectie en anticholinerge medicatie via een uit de hand lopende microgliarespons tot een delirium leiden.