Zoekresultaten voor 'ect':

25 resultaten gevonden
The Meridan Family Programme
Dit instituut legt zich toe op het implementeren van gezinsinterventies. Er zijn relaties met de sterke CGT beweging in Engeland. Grainne Fadden is de directeur. Die moeten we beslist een keer naar...
Tranylcypromine Versus Venlafaxine Plus Mirtazapine Following Three Failed Antidepressant Medication Trials for Depression: A STAR*D Report
Abstract. The purpose of this study was to compare the effectiveness and tolerability of tranylcypromine and combination treatment with extended-release venlafaxine and mirtazapine in pat...
» Ziektebeelden » Depressieve stoornissen » Research
International Journal of Psychiatry in Medicine (IJPM). Biopsychosocial Aspects of Primary Care
Goed tijdschrift dat regelmatig over psychiatrie in de eerste lijn publiceert. Op de site zijn editorials en abstracts te lezen. Bekijk ook de links op deze site.
Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector HKZ
De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om zorg van goede kwaliteit te leveren. Stichting HKZ stelt partijen in staat om die kwaliteit te benoemen en toetsbaar te maken.
In het sti...
National institute on alcohol abuse and alcoholism (NIAAA, VS)
A highly informative site on the subject of alcoholism and alcohol abuse. Their mission is to "provide leadership in the national effort to reduce alcohol-related problems (...)" The syno...
Protocol rond GHB-detoxificatie
Directe download van Detoxificatieprotocol voor GHB in klinische setting.
» Ziektebeelden » Verslavingen » Richtlijnen en protocollen
Handboek ouderenpsychologie, tweede druk
Marja Vink, Yolande Kuin, Gerben Westerhof, Sanne Lamers, Anne Margriet Pot (redactie) Handboek ouderenpsychologie, tweede druk. De Tijdstroom, Utrecht, 2017. ISBN 9789058983121. Een goed over...
» Deelgebieden » Ouderenpsychiatrie » Boeken
Bipolar Disorder: Why We Needed "Wonderland"
Een goed voorbeeld van een ‘media-watch’groepering die anti-stigmatiseringscampagnes voert. Media-watch is enigszins effectief gebleken als middel tot stigmabestrijding.
Brain Stimulation
Een tijdschrift dat breed wil informeren over verschillende vormen van hersenstimulatie. Naast Journal of ECT het enige dat zich ook richt op ECT. 
Sectie Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie
Verwijzing naar de afdeling Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).
Cochrane Tobacco Addiction Group
De Cochrane Tobacco Addiction Group bespreekt hier de wetenschappelijke evidentie van de effectiviteit van therapieën om te stoppen met roken. De reviews bestaan uit samenvattingen waarin vanu...
» Behandeling » Farmacotherapie » Verslaving
Society for Light Treatment and Biological Rhythms
De Society for Light Treatment and Biological Rhythms (SLTBR) is in 1988 opgericht ter bevordering van onderzoek naar (de therapeutische effecten van) licht, biologische ritmes en me...
Stemmenpoli UMC Utrecht
De stemmenpoli is voor iedereen die regelmatig stemmen hoort en daarvan afwil. De polikliniek richt zich vooral op mensen die al lang last hebben van stemmen en bij wie medicijnen geen of onvoldoe...
» Ziektebeelden » Psychotische stoornissen » Behandeling
Exciting matters in Electroconvulsive Therapy
Proefschrift van Jeroen van Waarde met de ondertitel Studies on seizure thresholds. Referentie: van Waarde, J.A. Exciting matters in Electroconvulsive Therapy. Studies on seizure thresholds. ...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Publicaties
The Journal of ECT
Het enige tijdschrift dat helemaal aan ECT is gewijd. Bestaat vanaf 1985 en heeft sindsdien meestal de primeur van nieuwe onderzoeksgegevens. Verschijnt 4x per jaar. Deze site geeft de inhoudsopgav...
Club Drugs.org
Site, opgezet door het National Institute on Drug Abuse, met veel praktisch bruikbare informatie over drugs die in de 'partyscene' veel gebruikt worden. Onder meer overzichtelijke diapresen...
Meta-analysis of effects and side effects of low dosage tricyclic antidepressants...
Furukawa, T.A. et al (2002). Meta-analysis of effects and side effects of low dosage tricyclic antidepressants in depression. Systematic review. British Medical Journal, 325, 991-995. Uit een...
» Ziektebeelden » Depressieve stoornissen » Overige
Werkgroep ECT Nederland (WEN)
In Nederland bestaat sinds 1994 de Werkgroep ECT Nederland (WEN). Deze werkgroep is opgericht door B. Verwey (voorzitter) en W.W. van de Broek (secretaris). De WEN is een werkgroep van de...
Samen werken aan werk
Het doel van dit rapport is om de gezamenlijke aanpak van GGZ, UWV, gemeenten en andere betrokken partijen verder te brengen. Door onderbouwing te geven aan wat velen al weten: werken, mits onder d...
» Deelgebieden » Werk en psychische problemen » Diversen
OUP serie International Perspectives in Philosophy and Psychiatry
J. Radden (ed.), The Philosophy of Psychiatry. A Companion. OUP, 2004. K.W.M. Fulford e.a. (eds.), Nature and Narrative. An Introduction to the New Philosophy of Psychiatry. OUP, 2003.J.Z. Sadler, ...
Kwaliteitswet
•Artikel 2 De zorgaanbieder biedt verantwoorde zorg aan. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan: zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt ...
Bemoeizorg, wat werkt?
Bemoeizorg, ook wel ACT (Assertive Community Treatment) zorgt voor een aanzienlijke daling van criminaliteit onder zwaar psychiatrische patiënten, zo stond groot in de Volkskrant op 8 juli 201...
Return to work after common mental disorders research report iosh
Perspectives of workers, mental health professionals, occupational health professionals, general physicians and managers. Common mental disorders (CMDs), such as anxiety, stress and depression...
WEN: kwaliteitsproject Registratie en evaluatie
De Werkgroep ECT Nederland (WEN-zie link) heeft de taak van de Landelijke Evaluatiecommissie (LEE) overgenomen. Alle ECT's die in Nederland worden uitgevoerd, worden sinds 1 januari 2003 weer g...
De kracht van High Performance Teams door Ben Kuipers
Wat zijn de kenmerken van een effectief team?