Zoekresultaten voor 'ect':

25 resultaten gevonden
Centre for Reviews and Dissemination databases
Het CRD: een initiatief van de University of York. Zoeken in: DARE – (Database of Abstracts of Reviews of Effects) en de NHS Economic Evaluation Database (NHS EED). Indexeert alle s...
International college of obsessive compulsive spectrum disorders
Website van het internationale college van samenwerkende onderzoeksinstituten op het gebied van OCS.
Buitenlandweek Edinburgh
Er is onder meer aandacht voor: GIT-PD, (Guideline-informed treatment – Personality Disorders, een nieuwe behandelvorm waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandeli...
» Ziektebeelden » Persoonlijkheidsstoornissen » Congressen
Amedeo – The Medical Literature Guide
Hier vindt u een selectie van recent verschenen artikelen over anorexia nervosa.
Marsh M. Linehan
Uitgebreide site over het werk van deze prof. aan de University of Washington, Department of Psychology en directeur van de Behavioral Research & Therapy Clinics (BRTC). 
Themanummer ROM - Tijdschrift voor Psychiatrie (2012)
In dit themanummer gaan auteurs in op vragen als: hoe bepaal je of een meting bij een patiënt een klinisch betekenisvolle verandering laat zien en welke instrumenten kies je voor de metingen? ...
CNS spectrums
Tijdschrift waar veel aandacht is voor OCS en OCS aanverwante aandoeningen. Zowel voor psychiaters als voor neurologen bedoeld.
Zorgstandaard ADHD (Ggz Standaarden, 2019)
De zorgstandaard ADHD beschrijft wat goede zorg is voor mensen met ADHD, gezien vanuit het patiëntenperspectief. Dit betekent dat de zorg aansluit op de behoeftes en verwachtingen van mensen m...
» Ziektebeelden » ADHD » Richtlijnen en protocollen
The Brain, Sensory Deprivation and Isolation
BBC documentaire over het effect van sensorische deprivatie op het brein.
Portal Kwaliteit
Startpagina over het brede onderwerp kwaliteit. Er is een aparte rubriek zorgsector & kwaliteit. Zeer geschikt om u op dit gebied te oriënteren.
Journal of affective disorders
Tijdschrift waar regelmatig stukken over OCS en OCS verwante aandoeningen in staan.
Mild cognitive impairment
Practice parameter: early detection of dementia: mild cognitive impairment (an evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy Neurology. Artikel Neurol...
International Journal of Psychiatry in Medicine (IJPM). Biopsychosocial Aspects of Primary Care
Goed tijdschrift dat regelmatig over psychiatrie in de eerste lijn publiceert. Op de site zijn editorials en abstracts te lezen. Bekijk ook de links op deze site.
ECTAS
ECTAS staat voor ECT Accreditation Service, een onderdeel van de Royal College of Psychiatry in het Verenigd Koninkrijk. Op deze site zijn de werkwijze en de criteria (standards) te vinden die...
Methods for defining and determining the clinical significance of treatment effects: Description, application, and alternatives (1999, Journal of Consulting and Clinical Psychology)
Depression and Anxiety
In dit tijdschrift staan grotendeels artikelen over angststoornissen, maar verschijnen ook regelmatig artikelen over onderzoek naar diverse aspecten van depressie.
Landelijk Kenniscentrum KJP: autismespectrumstoornissen
Achtergrondinformatie, diagnostiek, medicatie, psychologische behandeling van autismespectrumstoornissen.
Project Atlas
Het Atlas-project is een initiatief van het Department of Mental Health and Substance Dependence van de WHO te Genève. De Country Profiles on Mental Health Resources is een database met veel...
Tijdelijke stemmingsverbetering bij een depressieve patiënt...
Tijdelijke stemmingsverbetering bij een depressieve patiënt na een spontaan, gegeneraliseerd epileptisch insult. Onder deze titel beschrijven B.M.G. Arts, A.F.G. Leentjens en A. Honig in ...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Publicaties
ZonMw
Deze site is bestemd voor degenen die zich bezighouden met een onderzoeks- of vernieuwingsproject waarvoor zij eventueel subsidie willen aanvragen bij een van de ZonMw-programma’s.ZonMw is het same...
Individueel functioneren Medisch Specialisten (IFMS)
Veel van de al langer bestaande kwaliteitsinstrumenten in de medisch-specialistische zorg, zoals richtlijnen, complicatieregistraties en visitaties zijn gericht op het collectief: de gehele maatsch...
Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen
C. Kan, e.a. (2013). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen. De Tijdstroom, Utrecht.  Een samenvatting (40 pagina's) van de...
Bright light for sleep disorders (Cochrane review)
Montgomery P, Dennis J. Bright light for sleep disorders in adults aged 60+ (Review). Cochrane Database of Systematic reviews, 2002, Issue 2.
» Deelgebieden » Ouderenpsychiatrie » Literatuur - slaap
Patiënteninformatie - Slaapproblemen
De volgende drie websites zijn opgezet om mensen kwalitatief hoogwaardige informatie over respectievelijk diverse slaapproblemen, insomnie en nachtmerries te bieden. De websites zijn gemaakt door J...
The Practice of Electroconvulsive Therapy
Begin 2001 werd de herziene versie van The Practice of Electroconvulsive Therapy, Recommendations for Treatment, Training and Privileging, uitgebracht. Dit is een Task Force Report v...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Boeken