CV van Prof.dr. E. de Beurs

Edwinnrc

Prof. dr. Edwin de Beurs, psycholoog, is sinds 2019 werkzaam bij GGZ Arkin in Amsterdam als senior onderzoeker. Tevens is hij sinds 2015 hoogleraar "Kwaliteitsontwikkeling in de GGZ" bij de sectie Klinische Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.
Hij studeerde bij de vakgroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam deed daar zijn promotieonderzoek naar de farmacologische en psychotherapeutische behandeling van paniekstoornis onder begeleiding van Freddy Lange en promoveerde bij prof. dr. W.T.A.M. Everaerd en prof. dr. R. Van Dyck.
Na zijn promotie werkte hij een aantal jaren in de Verenigde Staten aan therapie-uitkomst onderzoek bij angststoornissen met prof. D.L. Chambless en prof. A.J. Goldstein aan Temple University, Philadelphia en de University of North Carolina at Chapel Hill.

Van 1997 tot maart 2001 werkte hij bij de afdeling psychiatrie van de VU waar hij onderzoek deed naar de fenomenologie, epidemiologie en behandeling van angststoornissen bij ouderen. Hij was betrokken bij de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), een multidisciplinaire longitudinale studie naar emotioneel, lichamelijk, cognitief, sociaal functioneren van ouderen. Hij verrichtte daar epidemiologisch onderzoek naar prevalentie, incidentie en beloop van angststoornissen in de oudere bevolking.

Vanaf maart 2001 was hij werkzaam bij de afdeling psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum als Universitair Hoofddocent. Hij onderzocht daar de uitkomst van behandeling van angststoornissen, depressie en somatoforme stoornissen en zette samen met Frans Zitman Routine Outcome Monitoring (ROM) op, een systeem waarbij regelmatig de uitkomst van de behandeling bij patienten met stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen werd gemeten bij het LUMC en GGZ Rivierduinen.
Vanaf 2006 werkte hij voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), voorheen het Pieter Baan Centrum en de Forensisch Psychiatrische Dienst, als hoofd van het wetenschappelijk bureau.

Vanaf 2010 tot 2018 werkte hij bij Stichting Benchmark GGZ (SBG) als hoofd wetenschappelijk onderzoek. SBG werd opgericht om behandeluitkomst in de GGZ inzichtelijk te maken ten behoeve van cliënten van de GGZ, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Hij publiceert regelmatig in nationale en internationale tijdschriften en draagt bij aan boeken op het gebied van psychiatrie, klinische psychologie en geriatrie.
Artikelen van hem zijn verschenen in Psychological Medicine, Journal of Clinical and Consulting Psychology, International Journal of Methods in Psychiatric Research, Tijdschrift voor Directieve Therapie, Gedragstherapie, de Psycholoog en Tijdschrift voor de Psychiatrie. Onderzoek naar het effect van behandeling en ontwikkeling van methoden en instrumentarium voor het meten van dat effect heeft zijn speciale belangstelling.

 

Categorieën:

Deelgebieden

Routine Outcome Monitoring (ROM)