DSM-5

In mei 2013 verscheen de Engelstalige versie van de DSM-5 en in april 2014 de Nederlandse vertaling.

Van DSM-IV naar DSM-5

 • Belangrijkste wijzigingen van DSM-IV naar DSM-5

  De wijzigingen in de classificatiecriteria en teksten van de DSM-5 worden in dit artikel beschreven in de volgorde waarin zij in de DSM-5 voorkomen. Deze korte toelichting biedt de lezer een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in iedere stoorniscategorie. Deel I van het Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5) bevat een toelichting op de wijzigingen in de organisatie van de hoofdstukken in de DSM-5, op het meerassige systeem, en op het invoeren van dimensionale meetinstrumenten.

DSM-5 revisie-activiteiten

 • Rapportage van DSM-5

  Biedt een overzicht van de reports van de verschilllende DSM-5-werkgroepen en andere publicaties van de DSM-5.

DSM-5 Work Group members

 • Membership list

  DSM-5 membership list of the Task Force and Work Group members (2008). Most are American members, but there are also six Dutch members.

 • Meet the DSM-5 Work group members

  Via deze link kunnen de leden van de dertien diagnostische werkgroepen en zes studygroups van de DSM-5 gevonden worden en kan het cv van de leden van de werkgroepen bekeken worden.

DSM-5 Startpagina

 • DSM-5 APA home page

  De homepage van de DSM-5 op de website van de American Psychiatric Association biedt een algemene introductie. De DSM-5 is op 22 mei 2013 officieel verschenen. De criteria zijn nu niet meer op het web beschikbaar.

advertentie
banner Beknopt over-zicht van de criteria van de DSM-5
Michiel W. Hengeveld
Alle DSM-5 uitgaven beschikbaar op www.tijdstroom.nl. Lees meer