CV van Drs. M.A. de Pater-Zijlstra

152

Margreet de Pater, sociaal-psychiater met pensioen.

Ze was plaatsvervangend opleider voor de stage sociale psychiatrie en is nog steeds voorzitster van het ISPS netwerk Nederland -Vlaanderen een lokale groep van het ISPS [International Society for Psychological appoaches for psychosis http://www.isps.org/.] Ze zit ook in het internationale ISPS bestuur.

Ze heeft in Altrecht, op verschillende Regionale Psychiatrische Centra actief vormgegeven aan het 'transmuraal' werken. In dit kader is ze medeauteur van het programma 'Psychotische Stoornissen' in Zeist en later van het 'Regionale Zorgprogramma Schizofrenie en aanverwante stoornissen voor GGZ Regio Midden-Westelijk Utrecht'.

Margreet de Pater heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis, samen met zijn of haar gezin. Over het programma en over gezinsbehandeling heeft zij regelmatig lezingen gegeven.

Ze is sinds oktober 2014 met pensioen, maar blijft actief in de ISPS. En zal lezingen en cursussen blijven geven.

Zij geeft een cursus van 4 dagdelen in gezinsinterventies bij ernstige psychiatrische stoornissen, Informatie: margreet.depater@ziggo.nl

Publicatielijst

Zij beschrijft haar werk in:

Kop, Pieter. "Aan het woord, Margreet de Pater over Transmurale gezinsbegeleiding." Psychopraxis 5 (2003): 189-95. en Pater-Zijlstra, de M.A., Feddes, A. “Marokkaanse Familieleden uit de Schaduw” MGv 61, (2006) 730-741

Ze is samen met Peter Dingemans mederedactrice en medeauteur van het boek Gezinsbegeleiding bij psychotische patiënten, een uitgave uit 1998 van Bohn Stafleu Van Loghum

Ze is auteur van het hoofdstuk 8, De Rol Van Life Events En Stress Bij Het Ontstaan Van Crisis van het handboek Spoedeisende psychiatrie red Achilles,R.A.; Beerthuis,R.J.; Ewijk,W.M.(2006), Benecke

In het nieuwe boek over Assertive Community Treatment van Niels Mulder en Hans Kroon, is hoofdstuk 16 van haar hand: De Omgang met familieleden van patiënten van een ACT-team

Ze schreef een boek in 2012: De eenzaamheid van de psychose, De rol van veilige strijd bij het ontstaan en het herstel van een psychose. Ze hield een interview hierover met Roy Gomes, van Anoiksis.

 

 

Categorieën:

Deelgebieden

Sociale psychiatrie

Sociale psychiatrie: Gezinsinterventies