CV van Dr. R. Goekoop

189

Personalia:
Geboortedatum: 14-06-1975

Verkort CV
09-1987: Dr. W.A. Visser 't Hooft Lycaeum, Leiden.
06-1993: Diploma gymnasium B.
09-1993: Studie geneeskunde Rijksuniversiteit Leiden.
01-1998: Coschappen
09-1998: Doctoraal examen geneeskunde
09-2000: Artsexamen
01-2006: Promotie (cum laude): "Pharmacological fMRI - A Clinical Exploration".
04-2006: Start opleiding psychiatrie.
10-2010: Psychiater afdeling stemmingsstoornissen, PsyQ, Parnassia Bavo Groep,
Den Haag.

Nevenaktiviteiten tijdens de studie:
09-1993 - 09-1998:
Lidmaatschap studentenverenigingen L.V.V.J. Augustinus en A.L.S.V. Quintus.
09-1993 - 09-1997:
Redacteur en hoofdredacteur tijdschrift ‘Predoctor' (medische faculteit der Leidse studenten).
06-1995 - 07-1995:
Stage celbiologie, Sylviuslaboratorium te Leiden. Onderzoek naar eiwit ‘Apoptin' dat apoptose veroorzaakt in tumorcellijnen, Prof. dr. M.H.H. Noteborn en Dr. A.A. van Oorschot.
09-1997 - 01-1998:
Keuzevakken metafysica en kennis- en wetenschapsleer, faculteit Wijsbegeerte te Leiden.

Stages en werk:
11-1999 - 07-2000: Stage humane genetica
‘Analysis of alternative splicing of the CACNA1A gene product in wildtype mice: its relevance to migraine research'; Prof. Dr. R.R. Frants, Prof. Dr. M.D. Ferrari en Dr. A.A.M. van den Maagdenberg, Sylviuslaboratorium, afdeling klinische humane genetica.

06-2000 - 01-2001: Keuze-coassistent waarna arts-onderzoeker neuroradiologie LUMC
‘Not all age-related white matter hyperintensities are the same: a magnetization transfer imaging study'. Spilt A, Goekoop R, Westendorp RG, Blauw GJ, de Craen AJ, van Buchem MA. AJNR Am J Neuroradiol. 2006 Oct;27(9):1964-8. PMID: 17032876.

15-05-2001 - 15-05-2005: Promotie-onderzoek VUMC
Promotieonderzoek in het VU Medisch Centrum te Amsterdam onder leiding van Dr. S.A.R.B. Rombouts, fysicus (co-promotor, afdeling medische fysica), Prof. Dr. F. Barkhof, neuroradioloog (promotor, afdeling neuroradiologie) en Prof. Dr. Ph. Scheltens, neuroloog (afdeling neurologie). Functionele magnetische resonantie imaging (fMRI) onderzoek naar het effect van verschillende farmaca (cholinerg, noradrenerg, oestrogeen) op hersenaktivatiepatronen van gezonde jongere en oudere proefpersonen en patiënten met mild cognitive impairment (MCI) en de ziekte van Alzheimer (AD). Er werd gekeken naar veranderingen in aktivatiepatronen tijdens het uitvoeren van verschillende geheugentaken. De invloed van medicatie op subprocessen van geheugenfunctie, zoals encoding, retrieval en werkgeheugen werd onderzocht. Het concept van de ‘farmacologische provocatietest' werd uitgewerkt met betrekking tot fMRI. Het differentieel diagnostisch, prognostisch en therapeutisch belang van dergelijke tests werd onderstreept.

15-05-2005 - 1-10-2005: Part-time werknemer image analysis center (IAC) VUMC
Beeldbewerkingsonderzoek; invloed van diverse farmaca op hersenstructuur (VBM, DTI), plaatsen van regions of interest (ROIs) op structurele MR beelden. Prof. Dr. F. Barkhof.

16-01-2006: Promotie (Cum Laude): "Pharmacological fMRI; a clinical exploration"
Promotie in het kader van bovengenoemd promotieonderzoek. Promotoren: Prof. Dr. Ph. Scheltens, Prof. Dr. F. Barkhof; Co-promotor: Dr. S.A.R.B. Rombouts.

1-02-2006 - heden: Opleiding psychiatrie Parnassia Psychomedisch Centrum Den Haag
A-opleider: Prof. Dr. H.W. Hoek.
- 0.5 jaar keuzestage PsyQ, Depressie Kliniek (gesloten en open afdeling)
- 1 jaar klinisch centrum eerste psychose: open klinische vervolgafdeling.
- 1 jaar klinisch centrum ouderen: gesloten klinische vervolgafdeling.
- 1 jaar depressie ambulant: poliklinische afdeling.
- 0.5 jaar keuzestage persoonlijkheidsstoornissen: poliklinische afdeling.
- 0.5 jaar crisisdienst, in kader van opleiding sociale psychiatrie.

01-10-2010- heden: psychiater bij Parnassia Bavo Groep, PsyQ, afdeling depressie ambulant.

01-02-2006 - heden: onderzoeker bij Parnassia Bavo Groep
- Co-promotor bij promotieonderzoek van Drs. J. Looijestijn, AIOS psychiatrie:
Brain function during verbal auditory hallucinations: optimized prediction of intervention foci using model-free fMRI and network theory. Prof. Dr. R. Kahn (UMC), Prof Dr. H.W. Hoek (Parnassia Bavo, Universiteit Groningen, Columbia University), Prof. Dr. C.J. Stam (VUMC), Dr. S.A.R.B. Rombouts, Dr. I. Sommer (UMC), Dr. M. van den Heuvel (UMC).
- Begeleider promotieonderzoek Drs. K. Slotema:
‘fMRI-guided versus non-guided rTMS intervention in verbal auditory hallucinations' (Prof. Dr. A. Aleman (Universiteit Groningen), Prof. Dr. R. Kahn, Dr. I. Sommer, Dr. J.D. Blom en Prof. Dr. H.W. Hoek.
- Onderzoek in kader van samenwerkingsproject met Dr. H.S. (Steven) Scholte, bioloog, psycholoog, PhD: "The structural and functional correlates of multidimensionally defined personality traits - an MRI and fMRI study", Dr. H.S. Scholte, afdeling psychonomie, UvA, Amsterdam. Publicaties betreffende de structurele (VBM, DTI) en functionele correlaten (model-free (ICA)) van multidimensioneel gedefinieerde persoonlijkhediskenmerken (NEO en TCI) zijn in voorbereiding.
- Onderzoek in kader van samenwerkingsproject met Dr. J.G. Goekoop, psychiater (RUL), Dr. M. Serrano, fysicus (Universiteit van Barcelona): netwerkanalyse van relaties tussen symptomen van as I en persoonlijkheidskenmerken (as II). Artikel in voorbereiding.
- Onderzoek in kader van samenwerkingsproject met Prof. Dr. J. Braeckman, hoogleraar filosofische anthropologie, afdeling wijsbegeerte, Universiteit van Gent, België. Dr. J. Verplaetse, docent Ethiek, afdeling wijsbegeerte en rechten, Universiteit van Gent, België. Prof. Dr. D. de Ridder, hoogleraar neurochirurgie, afdeling neurochirurgie, Universiteit van Gent, België. The Moral Brain; fMRI onderzoek in relatie tot moreel functioneren. http://www.themoralbrain.be. Artikel in voorbereiding.
- Coordinator of project "DimVis", Dr. R. Goekoop and Drs. Y. Porat (Universiteit van Tel Aviv):
‘DimVis - a software tool for visualizing and predicting symptom progression in psychiatric patients", a graphical interface for viewing, analyzing and predicting timeseries derived from routine outcome measurements (ROM) and predicting effects of therapeutic intervention. Scores on both individual symptoms and clusters of related symptomes can be plotted.

Vaardigheden:
Wetenschappelijke vaardigheden:
Laboratoriumvaardigheden:
Humane genetica: celkweek, immuunkleuringen, video-intensified fluorescence microscopy, DNA- en RNA-extractie, PCR, gel-electroforese, DNA-sequencing, bacteriecloneren.
Neuroimaging vaardigheden:
Structurele (MRI) en functionele neuroimaging (fMRI). Gebruik van SPM, AFNI, FSL, en SPSS software pakketten.
Netwerkanalyse vaardigheden:
Identificeren, visualiseren en analyseren van netwerkstructuren. Gebruik van NodeXL, TETRAD, NWB software pakketten.

Didactische vaardigheden:
Colleges & Werkgroepen:
"Basic principles of functional magnetic resonance imaging", cursus cognitieve neurowetenschappen, VU, Amsterdam (eerste- en tweedejaars masterstudenten).
"Persoonlijkheidstoornissen: een netwerktheoretische benadering", en "Netwerktheorie en Psychiatrie - een opzet voor een geintegreerd bio-psycho-sociaal model", als gastdocent UvA voor cursus ‘Individual Differences' UvA, Amsterdam (tweedejaars studenten psychobiologie), 2009, 2010.
"fMRI" in kader van cursus ‘functionele neurowetenschappen', postacademisch onderwijs geneeskunde VU, Amsterdam (PAOG; diverse alumni).
"Geheugenstoornissen", Klinisch lijnonderwijs, VU, Amsterdam (KLO; studenten geneeskunde).
"Algemeen neurologisch onderzoek", Algemene co-schappen, VU, Amsterdam (ALCO; coassistenten).
"fMRI in de psychiatrie", Amsterdams Psychiatrie Onderwijs VU (APO; tweedejaars assistenten psychiatrie).
Cursussen, congressen en symposia:
"fMRI", Hands-on cursus fMRI in kader van begeleiding stagiairs en promovendi.
"Pharmacologische fMRI - een klinische verkenning" - lekenpraatje bij promotie, eindreferaat opleiding psychiatrie, Parnassia, Den Haag.
"De geschiedenis van de neuroimaging" - Schizofrenie congres, Zwolle, 2008.
"Hotspots van hallucinaties - fMRI bevindingen bij stemmenhoorders", Schizofreniecongres Zwolle 2007, 2008, Symposium stemmenhoren, UMC, 2008, Voorjaarscongres Psychiatrie 2007, MEC, Maastricht.
"Verbaal auditieve hallucinaties - van fenomenologie naar Neurobiologie", Schizofrenie-congres 2009, Voorjaarscongres Psychiatrie 2010, MEC, Maastricht.
"Netwerktheorie en Psychiatrie - een opzet voor een geintegreerd bio-psycho-sociaal model", Voorjaarscongres Psychiatie 2010, Maastricht.

Klinische vaardigheden:
Poliklinisch spreekuur Alzheimercentrum, afdeling neurologie VUMC.
Psychiater Farmacotherapie, transcraniele magnetische stimulatie (TMS), Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Psychodynamische Psychotherapie (PDP), Client-Centered therapie (CCT), interpersoonlijke therapie (IPT), Groepstherapie, Systeemtherapie, Integratieve Psychotherapie.

Hobby's:
Squash, tennis, skiën, schaatsen (mits ijs), zeilen, lezen, gitaar- en vioolspelen.

Referenten:
Prof. Dr. H.W. Hoek, psychiater, hoogleraar epidemiologie, opleider psychiatrie, Parnassia Bavo groep, Den Haag.
Dr. J. D. Blom, psychiater, plaatsvervangend opleider Parnassia Bavo Groep.
Dr. M. Blom, psychiater en psychotherapeut, PsyQ, hoofd afdeling stemmingsstoornissen, Parnassia Bavo groep Den Haag.
Dr. H.S. Scholte, UHD afdeling psychonomie, UvA, Amsterdam.
Dr. R. Rouw, UD afdeling psychonomie, UvA, Amsterdam.

Publicatielijst

Publicaties:
1: Amnestic mild cognitive impairment: structural MR imaging findings predictive of conversion to Alzheimer disease.
Karas G, Sluimer J, Goekoop R, van der Flier W, Rombouts SA, Vrenken H, Scheltens P, Fox N, Barkhof F. AJNR Am J Neuroradiol. 2008 May;29(5):944-9. Epub 2008 Feb 22. PMID: 18296551.

2: Model-free group analysis shows altered BOLD FMRI networks in dementia.
Rombouts SA, Damoiseaux JS, Goekoop R, Barkhof F, Scheltens P, Smith SM, Beckmann CF. Hum Brain Mapp. 2009 Jan;30(1):256-66. PMID: 18041738.

3: Not all age-related white matter hyperintensities are the same: a magnetization transfer imaging study.
Spilt A, Goekoop R, Westendorp RG, Blauw GJ, de Craen AJ, van Buchem MA. AJNR Am J Neuroradiol. 2006 Oct;27(9):1964-8. PMID: 17032876

4: Raloxifene treatment enhances brain activation during recognition of familiar items: a pharmacological fMRI study in healthy elderly males.
Goekoop R, Barkhof F, Duschek EJ, Netelenbos C, Knol DL, Scheltens P, Rombouts SA. Neuropsychopharmacology. 2006 Jul;31(7):1508-18. Epub 2005 Nov 16. PMID: 16292319.

5: Cholinergic challenge in Alzheimer patients and mild cognitive impairment differentially affects hippocampal activation--a pharmacological fMRI study.
Goekoop R, Scheltens P, Barkhof F, Rombouts SA. Brain. 2006 Jan;129(Pt 1):141-57. Epub 2005 Oct 26. PMID: 16251213.

6: Delayed rather than decreased BOLD response as a marker for early Alzheimer's disease. Rombouts SA, Goekoop R, Stam CJ, Barkhof F, Scheltens P. Neuroimage. 2005 Jul 15;26(4):1078-85. Epub 2005 Apr 26. PMID: 15961047.

7: Altered resting state networks in mild cognitive impairment and mild Alzheimer's disease: an fMRI study.
Rombouts SA, Barkhof F, Goekoop R, Stam CJ, Scheltens P. Hum Brain Mapp. 2005 Dec;26(4):231-9. PMID: 15954139.

8: Raloxifene exposure enhances brain activation during memory performance in healthy elderly males; its possible relevance to behavior.
Goekoop R, Duschek EJ, Knol DL, Barkhof F, Netelenbos C, Scheltens P, Rombouts SA. Neuroimage. 2005 Mar;25(1):63-75. Epub 2005 Jan 12. PMID: 15734344.

9: Noradrenaline mediates amygdala activation in men and women during encoding of emotional material.
van Stegeren AH, Goekoop R, Everaerd W, Scheltens P, Barkhof F, Kuijer JP, Rombouts SA. Neuroimage. 2005 Feb 1;24(3):898-909. PMID: 15652324.

10: Challenging the cholinergic system in mild cognitive impairment: a pharmacological fMRI study.
Goekoop R, Rombouts SA, Jonker C, Hibbel A, Knol DL, Truyen L, Barkhof F, Scheltens P. Neuroimage. 2004 Dec;23(4):1450-9. PMID: 15589109.

11: Interindividual differences of medial temporal lobe activation during encoding in an elderly population studied by fMRI.
Vandenbroucke MW, Goekoop R, Duschek EJ, Netelenbos JC, Kuijer JP, Barkhof F, Scheltens P, Rombouts SA. Neuroimage. 2004 Jan;21(1):173-80. PMID: 14741654.

12: Loss of frontal fMRI activation in early frontotemporal dementia compared to early AD.
Rombouts SA, van Swieten JC, Pijnenburg YA, Goekoop R, Barkhof F, Scheltens P. Neurology. 2003 Jun 24;60(12):1904-8. PMID: 12821731.

13: Farmacologische fMRI; een klinische verkenning.
Goekoop R. Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie, 2006.

14. The neuroanatomical correlates of multi-dimensionally defined personality traits - an MRI study of NEO-PI-R and TCI-R assessment scales.
Goekoop R, Goekoop JG. Scholte HS. In preparation.

 

Categorieën:

Deelgebieden

Neuroimaging