CV van Dr. R.F.P. de Winter

Fotolachend_de_winter

Dr. Remco F.P. de Winter is geneesheer-directeur bij GGZ Rivierduinen en hij is als senior onderzoeker verbonden aan  de Parnassia Groep en de faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit  Amsterdam en doet onderzoek naar suïcidaal gedrag.

Hij was tussen 2011 -2019 de Nederlandse vertegenwoordiger voor de International Association for Suicide Prevention (IASP).
Remco is voorzitter voor het platform spoedeisende en sociale psychiatrie binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). 
Hij is bestuurslid bij SUPRANET ggz .
Hij promoveerde in 2009 bij de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden op het onderwerp dimensionele diagnostiek van depressie en verrichtte aansluitend onderzoek op het gebied van de acute psychiatrie en suïcidaliteit.

Publicatielijst

Publicatie- en voordrachtenlijst.

Categorieën:

Deelgebieden

Spoedeisende psychiatrie

Suïcidaal gedrag