CV van Dr. S. Oudejans

Suzan_rino

Suzan Oudejans is onderzoeker en adviseur op het gebied van routine outcome monitoring (ROM) en effectiviteit. In 2009 rondde ze haar proefschrift over leren van ROM in de verslavingszorg af. Ze is auteur van een aantal hoofdstukken en publicaties over ROM en benchmarken. Hiernaast is ze gespecialiseerd in methodologie, statistiek en vragenlijstconstructie.
 
Suzan is (mede)eigenaar van onderzoeks- en adviesbureau Mark Bench. Het bureau is gespecialiseerd in ROM en benchmarking in de GGZ. Daarnaast is ze werkzaam als senior-beleidsmedeweker bij kenniscentrum Phrenos met als aandachtsgebied destigmatisering en psychische gezondheidsvaardigheden.

Publicatielijst

 • de Beurs, E., Warmerdam, E.H., Oudejans, S.C.C., Spits, M., Dingemanse, P., de Graaf, S.D.D., . . . van Son, G.E.(2018). Treatment Outcome, Duration, and Costs: A Comparison of Performance Indicators Using Data from Eight Mental Health Care Providers in The Netherlands. Adm Policy Ment Health, 45, 212-223.
 • de Jong, K., Tiemens, B., Verbraak, M.J.P.M., Beekman, A.T.F., Bockting, C.L.H., Bouman, T.K., . . . Zitman, F.G. (2017). Red ROM als kwaliteitsinstrument. Tijdschrift voor Psychiatrie, 59(4), 242-244.
 • Spits, M., Dupont, H., & Oudejans, S. (2014). Jeugdverslavingspreventie Nederland: de basis is gelegd. Tijdschrift Verslaving, 10(4), 3-18.
 • Oudejans, S., Schippers, G., Spits, M., Stollenga, M., & van den Brink, W. (2012). Vijf jaar Routine Outcome Management in de ambulante verslavingszorg. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(2), 185-190.
 • Oudejans, S.C.C., Schippers, G.M., Schramade, M.H., Koeter, M.W.J., & van den Brink, W. (2011) Measuring the learning capacity of organisations: development and factor analysis of the Questionnaire for Learning Organizations. BMJ Quality & Safety, 2011, 20, 307-313.
 • Oudejans, S., Nabitz, U., Spits, M., & van den Brink, W. (2011). Nederlanders over bezuinigingen in de ggz. Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv), 66(10): 708-710.
 • Merkx, M.J.M., Schippers, G.M., Koeter, M.W., Vuijk P.J., Oudejans, S.C., Stam, R.K., & van den Brink, W. (2011). Guidelines for allocating outpatient alcohol abusers to levels of care: Predictive validity. Addictive Behaviors, 36(6), 570-575.
 • Nabitz, U.W., Oudejans, S.C.C., Dekker, J., Brink van den, W. (2011). Kwaliteit van de verslavingszorg. Het resultaat van vijf opiniepeilingen tussen 1996 en 2008. Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv), 66(11), 853-862.
 • Hendriksen, M., Van, R., Peen, J., Oudejans, S., Schoevers, R., & Dekker, J. (2010). Psychometric properties of the Helping Alliance Questionnaire-I in psychodynamic psychotherapy for major depression. Psychotherapy Research, 20(5), p. 589-598.
 • Oudejans, S., Nabitz, U., & Schippers, G. (2009). Routine Outcome Monitoring in de verslavingszorg. bevorderende en belemmerende factoren. Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv), 64(9), 774-784.
 • Oudejans, S.C.C., Schippers G.M., Merkx M.J.M., Schramade M.H., Koeter M.W., & van den Brink W. (2009). Feasibility and validity of low-budget telephonic follow-up interviews in routine outcome monitoring of substance abuse treatment. Addiction, 104(7), 1138 - 1146.
 • Nabitz, U., & Oudejans, S. (2009). Wat vindt de burger van de negatieve incidenten in de psychiatrie? Opinieonderzoek onder 2500 Nederlanders. Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv), 64(6), 607-610.
 • Merkx, M.J., Schippers, G.M., Koeter, M.J., Vuijk, P.J., Oudejans, S., de Vries, C.C., van den Brink, W. (2007). Allocation of substance use disorder patients to appropriate levels of care: feasibility of matching guidelines in routine practice in Dutch treatment centres. Addiction. 2007, 102(3):466-74.
 • Nabitz, U.W., Oudejans, S.C.C., Brink van den, W., & Vis, C. (2006). Wat vindt de Nederlandse bevolking van de verslavingszorg? Een vergelijking van de resultaten uit 1996, 1999, 2002 en 2005. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 84(2), 100-108.

Categorieën:

Deelgebieden

Routine Outcome Monitoring (ROM)