E-learning

In samenwerking met het Onderwijsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en met inhoudelijke experts ontwikkelt De Tijdstroom uitgeverij geaccrediteerde e-learningmodules voor psychiaters, psychologen en specialistisch verpleegkundigen.
 

Ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd

In deze module staan de ontwikkelingsstoornissen ADHD, autismespectrumstoornissen en de verstandelijke beperking centraal. De focus van de module ligt op de diagnostiek van deze ontwikkelingsstoornissen op volwassen leeftijd. Daarnaast bevat de module verdiepingsonderdelen waar u meer kunt leren over de invloed van genetica en gender, het maatschappelijke debat en de verstandelijke beperking.
Kinderen met een ontwikkelingsstoornis worden volwassen. Deze vroege stoornissen kennen een hoge mate van persistentie, al zal de (klinische) presentatie in de loop van de ontwikkeling veranderen. Het is belangrijk voor u als psychiater/psycholoog voldoende kennis te hebben over deze stoornissen en hun (klinische) presentatie in de volwassenheid, om zo de stoornissen goed te herkennen en te behandelen.
 

Praktische informatie

 • € 150,- (tijdelijk introductie-aanbod i.p.v. € 195,-)
 • Het volgen van deze e-learningmodule duurt ongeveer 6 uur
 • 6 accreditatiepunten (NVvP)
Tijdelijk niet beschikbaar

Verbindende gesprekstechniek: in gesprek met psychose

In deze e-learning vertelt en demonstreert psychiater Jules Tielens hoe je wel contact kunt krijgen en houden met deze ernstig getroffen mensen. Hij noemt deze techniek Verbindende Gesprekstechniek. Want succes in de behandeling van deze mensen ligt aan de kwaliteit van het contact.
De e-learning is volledig gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, heeft veel elementen van Motiverend Interviewen en geeft praktische tips en heldere uitgangspunten. Een module die je leert om te stoppen met ruziemaken met deze mensen en zelfs te stoppen met het gebruiken van argumenten om hen te overtuigen. De e-learning is bedoeld voor iedereen die met psychotische mensen omgaat.

Praktische informatie
 • € 150,-
 • Het volgen van deze e-learningmodule duurt ongeveer 4 uur
 • 3 accreditatiepunten (NVvP)
 • 3 accreditatiepunten (Eerstelijnspsychologie NIP)
Tijdelijk niet beschikbaar

Eetstoornissen

Hoewel patiënten met een eetstoornis doorgaans behandeld worden in gespecialiseerde poliklinieken en centra, is het voor algemeen werkende psychiaters en psychologen zeer nuttig kennis te bezitten van eetstoornissen. Anorexia nervosa en boulimia nervosa treden voor het eerst op in de puberteit en adolescentie en worden vaak niet herkend, terwijl een vroege interventie juist tot betere behandelresultaten leidt. ARFID (Avoiding/Restrictive Food Intake Disorder) en de eetbuistoornis zijn vaak jaren ongemerkt aanwezig en bij eigenlijk alle eetstoornissen geldt dat de betrokkene met de aandoening vaak ambivalent ten opzichte van behandeling staat. Doel van deze e‐learning is dan ook om je diagnostisch aan te scherpen, te weten wat en waar er behandeld moet worden en welke somatische en psychiatrische comorbiditeit er mee kan spelen.

Praktische informatie

 • € 99,-
 • Het volgen van deze e-learningmodule duurt ongeveer 4 uur
 • 3 accreditatiepunten (NVvP)
 • 3 accreditatiepunten (FGzPt)
Tijdelijk niet beschikbaar

Bipolaire Stoornissen

Deze e-learningmodule gaat over de farmacotherapeutische behandeling van bipolaire stoornissen. De behandeling van mensen met een bipolaire stoornis vergt creativiteit, tact, doortastendheid, flexibiliteit, een goede timing en een voortdurende afstemming op de mogelijkheden en behoeften van de individuele patiënt. De nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen (april 2015) geeft u daarbij houvast. Deze e-learningmodule leidt u aan de hand van videolectures en casuïstiek langs de belangrijkste farmacotherapeutische onderdelen van de richtlijn. In zes afleveringen wordt ingegaan op de behandeling van acute manie en bipolaire depressie, de onderhoudsbehandeling, de somatische aspecten van de behandeling, de kinderwens en zwangerschap van vrouwen met een bipolaire stoornis en de behandeling van kinderen, adolescenten en ouderen met een bipolaire stoornis. In elke aflevering komen een aantal veelvoorkomende beslismomenten en dilemma’s voorbij. In de e-learningmodule leert u hoe de richtlijn helpt om deze klinische situaties volgens de laatste inzichten op te lossen.

Praktische informatie

 • € 150,- 
 • 6 afleveringen van ± 45 minuten
 • 6 accreditatiepunten (NVvP)
Tijdelijk niet beschikbaar