Zoekresultaten voor 'ect':

25 resultaten gevonden
Fonds Psychische Gezondheid
Het fonds biedt op een toegankelijke manier voorlichting aan een groot publiek en houdt regelmatig publiekscampagnes voor meer openheid over en begrip voor psychische problemen. Daarnaast geeft het...
International college of obsessive compulsive spectrum disorders
Website van het internationale college van samenwerkende onderzoeksinstituten op het gebied van OCS.
Amedeo – The Medical Literature Guide
Hier vindt u een selectie van recent verschenen artikelen over anorexia nervosa.
Technische aspecten
Eeg-monitoring en effect van ECT: artikel van prof. M. Fink en prof. R. Abrams over aspecten van het met ECT opgewekte insult die een relatie hebben met het te verwachten effect; een kennismaking m...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Publicaties
Psycom.net
Dit onderdeel van Dr. Ivan Goldberg's Depression Central (New York) geeft doorklikmogelijkheden naar andere sites over aspecten van ECT (o.a. geheugen en ECT, ECT bij Parkinson, boeken over ECT...
Zelfhulpboek voor OCS
Een goed zelfhulpboek volledig volgens cognitief gedragstherapeutische principes. Helder geschreven, aan de hand van veel casuïstiek. Ook voor de beginnend behandelaar die een goed beeld van O...
Portal Kwaliteit
Startpagina over het brede onderwerp kwaliteit. Er is een aparte rubriek zorgsector & kwaliteit. Zeer geschikt om u op dit gebied te oriënteren.
CNS spectrums
Tijdschrift waar veel aandacht is voor OCS en OCS aanverwante aandoeningen. Zowel voor psychiaters als voor neurologen bedoeld.
International Journal of Psychiatry in Medicine (IJPM). Biopsychosocial Aspects of Primary Care
Goed tijdschrift dat regelmatig over psychiatrie in de eerste lijn publiceert. Op de site zijn editorials en abstracts te lezen. Bekijk ook de links op deze site.
Structural Neuroimaging Section (sMRI)
Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), afdeling psychiatrie, heeft sinds de komst van prof. René S. Kahn in 1993 internationaal naam gemaakt op het gebied van neuroimaging. Op deze site v...
Depression and Anxiety
In dit tijdschrift staan grotendeels artikelen over angststoornissen, maar verschijnen ook regelmatig artikelen over onderzoek naar diverse aspecten van depressie.
Landelijk Kenniscentrum KJP: autismespectrumstoornissen
Achtergrondinformatie, diagnostiek, medicatie, psychologische behandeling van autismespectrumstoornissen.
Project Atlas
Het Atlas-project is een initiatief van het Department of Mental Health and Substance Dependence van de WHO te Genève. De Country Profiles on Mental Health Resources is een database met veel...
Functiedifferentiatie: andere beroepen in de ggz
Het CONO (Coördinerend Orgaan  Nascholing en Opleiding in de GGZ) werd midden jaren negentig van de vorige eeuw opgericht. In het CONO waren de belangrijkste spelers op het gebied van ber...
Bright light for sleep disorders (Cochrane review)
Montgomery P, Dennis J. Bright light for sleep disorders in adults aged 60+ (Review). Cochrane Database of Systematic reviews, 2002, Issue 2.
» Deelgebieden » Ouderenpsychiatrie » Literatuur - slaap
Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis
C. Schuurman, E. Blijd-Hoogewys, P. Gevers (red.) (2013). Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis. Hogrefe, Amsterdam.
Psychiatric Services
Tijdschrift dat zich toelegt op de verschillende aspecten van mental health. 
Platform Psychiatrie en Filosofie (NVvP)
Dit platform organiseert jaarlijks tenminste één congres en een lezing of symposium op het voorjaarscongres. Ook richt zij zich op bij- en nascholing. In 2006 organiseerde de toe...
Familie als bondgenoot
Dit is een gezamenlijk project van familieleden, cliënten en professionals. Doel is ervaringskennis van familieleden en cliënten te ontwikkelen door deze te verbinden met professionele ke...
Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders
Gezondheidsraad (2009), Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders.
Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment
"Publishes a wide range of cutting edge research on personality disorders and related psychopathology from a categorical and/or dimensional perspective."
The development of the person, the Minnesota study of risk and adaptation from birth to adulthood
Een longitudinaal onderzoek naar de lotgevallen van 180 kinderen van weinig verdienende moeders. Het is fascinerend door zijn grondigheid: de hechtingsstijl van de moeders, maar ook andere aspecten...
Beleidspsychiatrie in Medisch Contact (directe download)
Het artikel staat op pagina 113. Downloaden duurt even. Het is een oud artikel, en geeft een beeld van hoe de Beleidspsychiatrie er toen (1996) voor stond. Het leerboek is er inmiddels, integratie ...
ICF en gesprekskader
ICF model toegelicht, in perspectief geplaatst en met een 'gesprekskader' (rechterkolom)
OUP serie International Perspectives in Philosophy and Psychiatry
J. Radden (ed.), The Philosophy of Psychiatry. A Companion. OUP, 2004. K.W.M. Fulford e.a. (eds.), Nature and Narrative. An Introduction to the New Philosophy of Psychiatry. OUP, 2003.J.Z. Sadler, ...