Zoekresultaten voor 'ect':

25 resultaten gevonden
WPA-sectie transculturele psychiatrie
Site van de transculturele psychiatrie-sectie van de World Psychiatric Association.
Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector HKZ
De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om zorg van goede kwaliteit te leveren. Stichting HKZ stelt partijen in staat om die kwaliteit te benoemen en toetsbaar te maken.
In het sti...
The efficacy and safety of ECT in depressed older adults
Wurff, F.B. van der, Stek, M.L., Hoogendijk, W.J.G. & Beekman, A.T.F. (2003). The efficacy and safety of ECT in depressed older adults: a literature review. International Journal of Geriatric P...
Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI)
De meeste websites over integratie van psychotherapeutische methoden kunnen worden gekarakteriseerd als onwetenschappelijk, ideologisch en commercieel. Een uitzondering vormt de website van SEPI, e...
Merck Manual - Medisch Handboek
De Merck Manual geeft algemene informatie over ziektebeelden in duidelijke taal: direct online te raadplegen.
Psychosomatic Medicine
Internationaal multidisciplinair tijdschrift van de American Psychosomatic Society. Publiceert experimentele en klinische onderzoeken over uiteenlopende aspecten van de samenhang tussen sociale, ps...
The neglect of somatoform disorders by old age psychiatry
Wijeratne, C., Brodaty, H. & Hickie, I. (2003) The neglect of somatoform disorders by old age psychiatry: some explanations and suggestions for future research. International Journal of Geriatr...
» Deelgebieden » Ouderenpsychiatrie » Literatuur - Overig
Elektroconvulsietherapie als dwangbehandeling
Kats, S., Bruijn, J.A., Blondeau, M.J.C.E. & Van den Broek, W.W. (2003). Elektroconvulsietherapie als dwangbehandeling. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45(1), 45-49. Nu ECT minder omstreden is, ...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Publicaties
American Journal of Psychiatry
Er verschijnt geen nummer van dit tijdschrift, of er staat wel een artikel in over stemmingsstoornissen. Dit maandblad heeft een overzichtelijke site en een zoekfunctie tot 1965. Toegankelijk is de...
Sectie interculturalisatie van het NIP
De sectie Interculturalisatie van het Nederlands Instituut van Psychologen stelt zich ten doel handvatten aan te reiken om de praktijk van de psychologie meer geschikt te maken voor het werken in e...
PsycLine
Interessante site over de belangrijkste vaktijdschriften met directe links. Aanrader voor iedere onderzoeker. Goed bijgehouden.
Fonds Psychische Gezondheid
Iedereen krijgt in zijn leven, zelf of in zijn directe omgeving, te maken met psychische problemen. Het Fonds Psychische Gezondheid (voorheen NFGV) neemt met daadkracht en passie het voortouw ...
www.sfari.org
De Simons Foundation Autisme Research Initiative heeft een researchwebsite die zich uitsluitend richt op autismespectrumstoornissen.
» Ziektebeelden » Autismespectrumstoornissen » Research
Journal of Affective Disorders
Dit tijdschrift is specifiek gericht op stemmingsstoornissen.
Richtlijn elektroconvulsietherapie 2010
Op de site van de nvvp is de richtlijn elektroconvulsietherapie te vinden als directe download. Deze richtlijn is meer dan een update van de richtlijn uit 2000. De basis wordt gevormd door een...
Pharmacology and effects of cannabis: a brief review
Ashton, C.H. (2001). Pharmacology and effects of cannabis: a brief review. British Journal of Psychiatry, 178, 101-106. De samenvatting van dit artikel is gratis te bekijken; wie een abonnemen...
DSR-R-98: Nederlandstalige versie Vragenlijst & Scoreformulier
De Delirium Rating Scale-R-98 (DSR-R-98) is een meetinstrument voor beoordelaars om de ernst van delirante symptomen te objectiveren.
» Deelgebieden » Ouderenpsychiatrie » Meetinstrumenten
Farmacogenetica en metabolisme. Praktisch bruikbaar of hype?
Een kort en goed overzichtsartikel, gepubliceerd in 2007 in Pharma Selecta.
Evenwicht! (E-zine)
Dit Nederlandstalige elektronische tijdschrift geeft brede informatie voor de geinteresseerde leek over een zeer groot aantal aspecten van schizofrenie, behandelingen, antipsychotica en de Wet bijz...
Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults (Cochrane review)
Deze Cochrane review naar niet-farmacologische interventies bij somatoforme stoornissen en SOLK in volwassenen is gebaseerd op 21 studies, waarvan 14 naar cognitieve gedragstherapie (CGT). De kwali...
Treating eating disorders over the Internet: A systematic review and future research directions
Aardoom, J.J., Dingemans, A.E., Spinhoven, Ph,, Furth, E.F. van. Treating eating disorders over the Internet: A systematic review and future research directions. International Journal of Eating Dis...
ROM
ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metinge...
European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP)
De EFPP is een een koepelorganisatie van nationale netwerken van psychoanalytische psychotherapeuten op het terrein van de volwassen, kinder- en jeugd- en groepspsychotherapie.
The development of the person, the Minnesota study of risk and adaptation from birth to adulthood
Een longitudinaal onderzoek naar de lotgevallen van 180 kinderen van weinig verdienende moeders. Het is fascinerend door zijn grondigheid: de hechtingsstijl van de moeders, maar ook andere aspecten...
A Cost-Effectiveness Analysis to Evaluate a System Change in Mental Healthcare in the Netherlands for Patients with Depression or Anxiety (2018, Administration and policy in mental health)
De behandeluitkomsten in de Basis GGZ en de Specialistische GGZ bij vergelijkbare patiënten met relatief milde klachten ontlopen elkaar niet wezenlijk, maar Basis GGZ behandeling is veel minde...