Zoekresultaten voor 'ect':

25 resultaten gevonden
www.sfari.org
De Simons Foundation Autisme Research Initiative heeft een researchwebsite die zich uitsluitend richt op autismespectrumstoornissen.
» Ziektebeelden » Autismespectrumstoornissen » Research
PsycLine
Interessante site over de belangrijkste vaktijdschriften met directe links. Aanrader voor iedere onderzoeker. Goed bijgehouden.
Fonds Psychische Gezondheid
Iedereen krijgt in zijn leven, zelf of in zijn directe omgeving, te maken met psychische problemen. Het Fonds Psychische Gezondheid (voorheen NFGV) neemt met daadkracht en passie het voortouw ...
Pharmacology and effects of cannabis: a brief review
Ashton, C.H. (2001). Pharmacology and effects of cannabis: a brief review. British Journal of Psychiatry, 178, 101-106. De samenvatting van dit artikel is gratis te bekijken; wie een abonnemen...
Journal of Affective Disorders
Dit tijdschrift is specifiek gericht op stemmingsstoornissen.
Richtlijn elektroconvulsietherapie 2010
Op de site van de nvvp is de richtlijn elektroconvulsietherapie te vinden als directe download. Deze richtlijn is meer dan een update van de richtlijn uit 2000. De basis wordt gevormd door een...
DSR-R-98: Nederlandstalige versie Vragenlijst & Scoreformulier
De Delirium Rating Scale-R-98 (DSR-R-98) is een meetinstrument voor beoordelaars om de ernst van delirante symptomen te objectiveren.
» Deelgebieden » Ouderenpsychiatrie » Meetinstrumenten
Farmacogenetica en metabolisme. Praktisch bruikbaar of hype?
Een kort en goed overzichtsartikel, gepubliceerd in 2007 in Pharma Selecta.
Evenwicht! (E-zine)
Dit Nederlandstalige elektronische tijdschrift geeft brede informatie voor de geinteresseerde leek over een zeer groot aantal aspecten van schizofrenie, behandelingen, antipsychotica en de Wet bijz...
Treating eating disorders over the Internet: A systematic review and future research directions
Aardoom, J.J., Dingemans, A.E., Spinhoven, Ph,, Furth, E.F. van. Treating eating disorders over the Internet: A systematic review and future research directions. International Journal of Eating Dis...
European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (EFPP)
De EFPP is een een koepelorganisatie van nationale netwerken van psychoanalytische psychotherapeuten op het terrein van de volwassen, kinder- en jeugd- en groepspsychotherapie.
Functiedifferentiatie: andere beroepen in de ggz
Het CONO (Coördinerend Orgaan  Nascholing en Opleiding in de GGZ) werd midden jaren negentig van de vorige eeuw opgericht. In het CONO waren de belangrijkste spelers op het gebied van ber...
A Cost-Effectiveness Analysis to Evaluate a System Change in Mental Healthcare in the Netherlands for Patients with Depression or Anxiety (2018, Administration and policy in mental health)
De behandeluitkomsten in de Basis GGZ en de Specialistische GGZ bij vergelijkbare patiënten met relatief milde klachten ontlopen elkaar niet wezenlijk, maar Basis GGZ behandeling is veel minde...
Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults (Cochrane review)
Deze Cochrane review naar niet-farmacologische interventies bij somatoforme stoornissen en SOLK in volwassenen is gebaseerd op 21 studies, waarvan 14 naar cognitieve gedragstherapie (CGT). De kwali...
The Practice of Electroconvulsive Therapy
Begin 2001 werd de herziene versie van The Practice of Electroconvulsive Therapy, Recommendations for Treatment, Training and Privileging, uitgebracht. Dit is een Task Force Report v...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Boeken
Tijdelijke stemmingsverbetering bij een depressieve patiënt...
Tijdelijke stemmingsverbetering bij een depressieve patiënt na een spontaan, gegeneraliseerd epileptisch insult. Onder deze titel beschrijven B.M.G. Arts, A.F.G. Leentjens en A. Honig in ...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Publicaties
Ontwikkeling van Amartya Sen's capability approach
Amartya Sen is een Indiaas econoom en filosoof die bekendheid verwierf met zijn werk over honger, welvaartstheorie en de mechanismen achter armoede. In 1998&...
PRIME: Prevention through Risk Identification Management & Education
PRIME is het researchproject van de Universiteit van Yale dat zich richt op jonge mensen die mogelijk risico lopen op het ontwikkelen van psychotische problematiek. De doelstellingen van het onderz...
» Ziektebeelden » Psychotische stoornissen » Research
Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies
Swartz, C.M. Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies. Cambridge University Press 2009. ISBN 978-0-521-88388-7. Voor diegene die zich nader wil verdiepen. Standaardboekwerk met wetensc...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Boeken
Alzheimer Nederland
Site van deze stichting die al meer dan twintig jaar voorlichting geeft over dementie en hulp biedt aan patiënten, familie en directe verzorgers.
Buitenlandweek Edinburgh
Er is onder meer aandacht voor: GIT-PD, (Guideline-informed treatment – Personality Disorders, een nieuwe behandelvorm waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandeli...
» Ziektebeelden » Persoonlijkheidsstoornissen » Congressen
Jean Paul Selten publicatielijst
Jean Paul Selten heeft zich gespecialiseerd in de effecten van sociale Exclusie. Op het congres Stranger in the City betoogden hij en zijn co auteurs dat sociale exclusie door uiteenlopende oorzake...
International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA)
ISBRA's mission is to promote excellence internationally in all aspects of biomedical research on alcoholism and alcohol related biomedical phenomena.
Electroconvulsive and Neurostimulation Therapies
In the book Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies, edited by Conrad M. Swartz, we contributed Electroconvulsive therapy in continental Western Europe with Pascal Sienaert MD, psychiatrist...
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Deze site biedt informatie over Paniekstoornis en fobieën en Dwangstoornissen. Opgenomen zijn verwijzingen naar informatiefolders en boeken geschreven voor patiënten. Folders kunnen direc...