Zoekresultaten voor 'ect':

25 resultaten gevonden
Cultuursensitief addendum bij de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie
Aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie door het Trimbos-instituut met tal van partners. Het addendum is te bestellen, maar niet online direct toegankelijk.
European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD (2010)
Dit uitgebreide artikel (24 pagina's, incl. 320 referenties) biedt een samenvatting van de (Europese) opvattingen over de diagnose ADHD bij volwassenen. Een prima opstap om snel de relevante li...
» Ziektebeelden » ADHD » Richtlijnen en protocollen
The Cochrane Collaboration
De Cochrane Collaboration/Dutch Cochrane Centre heeft als doel om al het beschikbare bewijs over effectiviteit van medische interventies samen te vatten in systematische literatuuroverzichten en di...
Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector HKZ
De Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht instellingen om zorg van goede kwaliteit te leveren. Stichting HKZ stelt partijen in staat om die kwaliteit te benoemen en toetsbaar te maken.
In het sti...
NIP-sectie Ouderenpsychologie
Deze sectie heeft tot doel een platform voor deskundigheidsbevordering te bieden en daar waar mogelijk de belangen van de sectieleden te behartigen. U kunt informatie vinden over publicaties, ...
» Deelgebieden » Ouderenpsychiatrie » Organisaties
Elektroconvulsietherapie als dwangbehandeling
Kats, S., Bruijn, J.A., Blondeau, M.J.C.E. & Van den Broek, W.W. (2003). Elektroconvulsietherapie als dwangbehandeling. Tijdschrift voor Psychiatrie, 45(1), 45-49. Nu ECT minder omstreden is, ...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Publicaties
Gezinstherapie Wereldwijd
Dit tijdschrift, onder hoofdredactie van prof. dr. A. Lange, biedt vier keer per jaar een selectie uit de internationale vakliteratuur. Een aanrader voor wie niet zoveel tijd heeft en toch zijn lit...
Platform Psychiatrie en Filosofie (NVvP)
Dit platform organiseert jaarlijks tenminste één congres en een lezing of symposium op het voorjaarscongres. Ook richt zij zich op bij- en nascholing. In 2006 organiseerde de toe...
BPD Central: familie en directbetrokkenen
Een zeer informatieve site met veel links, gericht op familie en directbetrokkenen.
Geneesmiddelen zonder handelsvergunning (IGZ)
De Geneesmiddelenwet verbiedt een geneesmiddel ter hand te stellen waarvoor in Nederland geen handelsvergunning (registratie) is verleend. De wet voorziet in een uitzondering in specifieke situatie...
Werkboek geïntegreerde behandeling voor hulpverleners
Het werkboek 'Geïntegreerde behandeling bij dubbele diagnose' is als download beschikbaar via de site van het LEDD. Het is bedoeld voor hulpverleners in de geestelijke gezond...
Textbook of Geriatric Neuropsychiatry
Coffey, C.E., Cummings. J.L. Textbook of Geriatric Neuropsychiatry, 3rd dition. The American Psychiatric Press, Washington en London, 2011. ISBN 978-1-58562-371-6. Uitstekend naslagwerk met uitgebr...
» Deelgebieden » Ouderenpsychiatrie » Boeken
Meta-analysis of effects and side effects of low dosage tricyclic antidepressants...
Furukawa, T.A. et al (2002). Meta-analysis of effects and side effects of low dosage tricyclic antidepressants in depression. Systematic review. British Medical Journal, 325, 991-995. Uit een...
» Ziektebeelden » Depressieve stoornissen » Overige
Geneesmiddelenbulletin
Onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld. Uitgever i...
Journal of Affective Disorders
Dit tijdschrift is specifiek gericht op stemmingsstoornissen.
American Journal of Psychiatry
In elk nummer van dit tijdschrift staat wel een artikel over stemmingsstoornissen. Dit maandblad heeft een overzichtelijke site en een zoekfunctie tot 1965. Toegankelijk is de inhoudsopgave van de ...
ECT
Uitgebreide informatie en links vindt u op deze rubriek van Psychiatrienet.
Strachan & Read Human Molecular Genetics
Standaard werk waarin op zeer toegankelijke wijze de basis van de moleculaire genetica wordt uitgelegd. Heldere uitleg van basisbegrippen en mooie, inzichtgevende illustraties. Een tip: via NCBI Bo...
» Deelgebieden » Psychiatrie en genetica » Referenties
DC - Depression Central
Voorheen Dr. Ivan's Depression Central. Zeer uitgebreide site van de Amerikaanse psychiater Ivan Goldberg met de nadruk op verschillende vormen van behandeling (o.a. psychofarmaca, psychotherap...
Journal of Affective Disorders
Dit tijdschrift is specifiek gericht op stemmingsstoornissen.
» Ziektebeelden » Depressieve stoornissen » Tijdschriften
Depression and Anxiety
In dit tijdschrift staan grotendeels artikelen over angststoornissen, maar er verschijnen ook regelmatig artikelen in over onderzoek naar diverse aspecten van depressie.
» Ziektebeelden » Depressieve stoornissen » Tijdschriften
E-learningmodules over vluchtelingen en 'global health' (Engelstalig & Franstalig; gratis)
Each module is authored by an expert in the field and organized with competency-based learning objectives, interactive case studies, core learning content, video case discussions and links to addit...
Autisme Research Centre
De site van het Autisme Research Centre beoogt de communicatie tussen wetenschappers die zich met autisme bezig houden te vergroten. Er is informatie over de lopende biomedische, diagnostische en i...
VVAA
Vrij uitgebreide site met o.a. veel praktische zaken over financiële en juridische aspecten van het beroep.
The common factors in family and couple therapy
Sprenkle, Douglas.schrijver van  Effectiveness Research in Marriage and Family Therapy. .Mocht u nog steeds twijfelen aan de effectiviteit van gezinswerk, dan vindt u hier een mooi overzi...