Zoekresultaten voor 'ect':

25 resultaten gevonden
Psychoeducation for schizophrenia
Dit Engelstalige Cochrane review bespreekt de effectiviteit van voorlichting aan familie en patiënten (psycho-educatie), en concludeert dat psycho-educatie in combinatie met antipsychotische m...
» Ziektebeelden » Psychotische stoornissen » Behandeling
Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies
Swartz, C.M. Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies. Cambridge University Press 2009. ISBN 978-0-521-88388-7. Voor diegene die zich nader wil verdiepen. Standaardboekwerk met wetensc...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Boeken
Buitenlandweek Edinburgh
Er is onder meer aandacht voor: GIT-PD, (Guideline-informed treatment – Personality Disorders, een nieuwe behandelvorm waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandeli...
» Ziektebeelden » Persoonlijkheidsstoornissen » Congressen
De invloed van genen en omgeving op het ontstaan van autismespectrumstoornissen
Literatuuronderzoek naar de rol van de gen-omgevingsinteractie bij de oorzaken van ASS, waarbij geconcludeerd wordt dat omgevingsfactoren als leeftijd van de ouders, prenatale risico- en beschermen...
Inspectierapporten schizofrenie-verslaving GGZ instellingen
In juni 2009 bracht de inspectie hun rapport uit na onderzoek bij 33 zorginstellingen in Nederland. Het rapport beveelt aan naast het evidence-based behandelen van de schizofrenie ook meer specifie...
International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA)
ISBRA's mission is to promote excellence internationally in all aspects of biomedical research on alcoholism and alcohol related biomedical phenomena.
PRIME: Prevention through Risk Identification Management & Education
PRIME is het researchproject van de Universiteit van Yale dat zich richt op jonge mensen die mogelijk risico lopen op het ontwikkelen van psychotische problematiek. De doelstellingen van het onderz...
» Ziektebeelden » Psychotische stoornissen » Research
Effectiveness of Work-Focused CBT for Common Mental Disorders
Predicting the Effectiveness of Work-Focused CBT for Common Mental Disorders: The Influence of Baseline Self-Efficacy, Depression and Anxiety. Journal of Occupational Rehabilitation (2019) 29:...
The Practice of Electroconvulsive Therapy
American Psychiatric Association Committee on Electroconvulsive Therapy, Weiner, R.D., APA, American Psychiatric Association. The Practice of Electroconvulsive Therapy: Recommendations for Treatmen...
» Behandeling » Biologische behandelingen » Boeken
Electroconvulsive and Neurostimulation Therapies
In the book Electroconvulsive and Neuromodulation Therapies, edited by Conrad M. Swartz, we contributed Electroconvulsive therapy in continental Western Europe with Pascal Sienaert MD, psychiatrist...
Doctors Guide
Een heel leuke site om op de hoogte te blijven van de laatste publicaties. Klikt u op All news. U kunt dan een channel reserveren (Select a Channel), zoals depression, anxiety of psychiatry other. ...
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Deze site biedt informatie over Paniekstoornis en fobieën en Dwangstoornissen. Opgenomen zijn verwijzingen naar informatiefolders en boeken geschreven voor patiënten. Folders kunnen direc...
Cultuursensitief addendum bij de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie
Aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie door het Trimbos-instituut met tal van partners. Het addendum is te bestellen, maar niet online direct toegankelijk.
NIP-sectie Ouderenpsychologie
Deze sectie heeft tot doel een platform voor deskundigheidsbevordering te bieden en daar waar mogelijk de belangen van de sectieleden te behartigen. U kunt informatie vinden over publicaties, ...
» Deelgebieden » Ouderenpsychiatrie » Organisaties
Richtlijnen van de British Association for Psychopharmacology
Bovenaan de homepage van de BAP staat - naar alle waarschijnlijkheid - hun missie statement vermeld: "It promotes research and education in psychopharmacology and related areas, and ...
» Ziektebeelden » Verslavingen » Verslaving: farmacologie
The Cochrane Collaboration
De Cochrane Collaboration/Dutch Cochrane Centre heeft als doel om al het beschikbare bewijs over effectiviteit van medische interventies samen te vatten in systematische literatuuroverzichten en di...
European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD (2010)
Dit uitgebreide artikel (24 pagina's, incl. 320 referenties) biedt een samenvatting van de (Europese) opvattingen over de diagnose ADHD bij volwassenen. Een prima opstap om snel de relevante li...
» Ziektebeelden » ADHD » Richtlijnen en protocollen
Geneesmiddelen zonder handelsvergunning (IGZ)
De Geneesmiddelenwet verbiedt een geneesmiddel ter hand te stellen waarvoor in Nederland geen handelsvergunning (registratie) is verleend. De wet voorziet in een uitzondering in specifieke situatie...
BPD Central: familie en directbetrokkenen
Een zeer informatieve site met veel links, gericht op familie en directbetrokkenen.
Platform Psychiatrie en Filosofie (NVvP)
Dit platform organiseert jaarlijks tenminste één congres en een lezing of symposium op het voorjaarscongres. Ook richt zij zich op bij- en nascholing. In 2006 organiseerde de toe...
Gezinstherapie Wereldwijd
Dit tijdschrift, onder hoofdredactie van prof. dr. A. Lange, biedt vier keer per jaar een selectie uit de internationale vakliteratuur. Een aanrader voor wie niet zoveel tijd heeft en toch zijn lit...
Werkboek geïntegreerde behandeling voor hulpverleners
Het werkboek 'Geïntegreerde behandeling bij dubbele diagnose' is als download beschikbaar via de site van het LEDD. Het is bedoeld voor hulpverleners in de geestelijke gezond...
Textbook of Geriatric Neuropsychiatry
Coffey, C.E., Cummings. J.L. Textbook of Geriatric Neuropsychiatry, 3rd dition. The American Psychiatric Press, Washington en London, 2011. ISBN 978-1-58562-371-6. Uitstekend naslagwerk met uitgebr...
» Deelgebieden » Ouderenpsychiatrie » Boeken
Geneesmiddelenbulletin
Onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld. Uitgever i...
Journal of Affective Disorders
Dit tijdschrift is specifiek gericht op stemmingsstoornissen.