Colofon: Dr. Maarten van Schijndel

Ziekenhuispsychiatrie

Verantwoording

Deze rubriek bevat informatie over consultatieve en ziekenhuispsychiatrie.

Dit aandachtsgebied bevindt zich op het grensvlak van de psychiatrie en de andere medische specialismen; ook van de huisartsgeneeskunde.

Toenemende complexiteit van patiënten met zowel psychiatrische als somatische stoornissen in het algemeen en academisch ziekenhuis vraagt om deskundigheidsbevordering van psychiaters.

Buitenland

Tijdschriften

  • Psychosomatic Medicine

    Internationaal multidisciplinair tijdschrift van de American Psychosomatic Society. Publiceert experimentele en klinische onderzoeken over uiteenlopende aspecten van de samenhang tussen sociale, psychologische en gedragsfactoren in relatie tot lichamelijke processen bij mensen en dieren.

  • Psychosomatics

    Tijdschrift van de Acadamy of Consultation-Liaison Psychiatry. Publiceert artikelen over onderwerpen in het gebied van de psychiatrie en de algemene geneeskunde.

  • General Hospital Psychiatry

    Tijdschrift met artikelen op het raakvlak van de psychiatrie, de ziekenhuisgeneeskunde en de huisartsgeneeskunde. Het tijdschrift benadrukt een biopsychosociale benadering van ziekte en gezondheid en ondersteunt de belangen van de psychiatrie in de algemene geneeskunde. Helaas is alleen de inhoudsopgave te bekijken, maar u kunt wel om een free sample copy vragen.