Colofon: Dr. Ed. M. van Gent, Dr. E. El Filali

Bipolaire stoornissen

Verantwoording

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door wisselingen in de stemming, waarbij episodes van (hypo)manie, depressie, gemengde episodes en neutrale episodes elkaar afwisselen. De bipolaire stoornis komt voor bij 1-2% van de bevolking en treft zowel vrouwen als mannen. Op internet is er veel informatie te vinden over de bipolaire stoornis. Met deze site hopen wij een platform te bieden met links naar andere websites die betrouwbare en overzichtelijk informatie bevat over de bipolaire stoornis, voor zowel patiënten, hun naasten als zorgprofessionals.

Diagnostiek en behandeling

De bipolaire stoornis is een heterogene aandoening, die bovendien veel overlappende symptomen heeft met andere psychiatrische aandoeningen zoals ADHD en persoonlijkheidsstoornissen. Hierdoor is het soms vrij lastig om een diagnose te stellen. Onderstaande links kunnen gebruikt worden als ondersteuning in diagnostiek en ook behandeling.

 • Kenbis

  Via deze link komt u op de site van het KenBis (kenniscentrum bipolaire stoornissen) met vermelding van de meest recente nationale en internationale richtlijnen over diagnostiek en behandeling van de bipolaire stoornis

 • National Institute of Mental Health: STEP-BD

  Veel informatie over STEP-BD: Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder.

 • Stemmingsstabilisatoren combineren

  Stemmingsstabilisatoren combineren: voors en tegens.

 • Farmacotherapie

  Interne link naar rubriek farmacotherapie van psychiatrienet.nl.

 • Stemmings-app

  PsyMate is de vervanging voor de lifechart en is geschikt voor Android en Apple. op je Mobiel  

 • Bipolar Disorder: A Family-Focused Treatment Approach

  Een nieuw boek van David J. Miklowitz en Michael J. Goldstein over de laatste gerichte psychotherapiemethodiek.

 • alles over lithium

  Een website voor patiënten en beginnende professionals zoals de naam zegt geeft bijna informatie  over lithium.
   

Richtlijnen en protocollen

 • Richtlijn renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik

  Het doel van deze richtlijn (uitgegeven door de Nederlandse Federatie van Nefrologie) is het geven van handvatten ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van lithiumgeïnduceerde nierfunctiestoornissen. De effecten van lithium op de nier zijn wel uitgebreid onderzocht in celkweek- en diermodellen. De kennis in de humane situatie is beperkt tot informatie uit kleine series. Hierdoor zijn adviezen ten aanzien van diagnostiek en behandeling van een laag bewijsniveau. Niet-renale bijwerkingen van lithium worden niet in deze richtlijn behandeld. Voor de routinematige controles bij patiënten die lithium gebruiken verwijzen wij naar de richtlijn bipolaire stoornissen van de Nederlandse Vereniging Voor Psychiatrie (NVVP).  

 • NvvP richtlijn bipolaire stoornissen 2015

  Richt lijn voor behandeling van bipolaire stoornissen deze wordt elke 5 jaar ge update , dit is de laatste up date
   nu is de richtlijn in modules opgedeeld

 • NICE guideline bipolar disorder

  Engelstalige site die gedetailleerde informatie geeft over diagnose en behandeling van mensen met een bipolaire (manisch-depressieve) stoornis.

Meetinstrumenten

Professionele organisaties

Patiëntenorganisaties en -informatie

Research

Tijdschriften

 • Bipolar Network News

  Bipolar Network News           Website met maandelijks nieuwe artikelen. Tevens email service.

Overige

Wat is er helaas nog niet te vinden op internet over dit onderwerp en waar is het wel te vinden?
- Voordrachten in het land worden niet gebracht op de website van de NVvP; de bereikbaarheid van overige teksten is wel verbeterd in 2008: de Nederlandse Richtlijnen van NVvP zijn beschikbaar. Van de LifeChart methode ter registratie zijn de publicatie en een handleiding beschikbaar. Het NTvG publiceert abstracts (zie onder Algemeen/Tijdschriften/Nederlandstalige tijdschriften).
- Actuele Nederlandse research en epidemiologie, bijvoorbeeld proefschriften en NWO-studies zijn op te vragen bij de auteurs.
- Verslagen van in Nederland gehouden bijeenkomsten, congressen, posters enz. zijn op te vragen bij de auteurs.
We houden u op de hoogte als deze gegevens ook digitaal beschikbaar worden gemaakt via Internet.

 • World Bipolar Day, jaarlijks 30 maart

  Jaarlijks vindt op 30 maart World Bipolar Day plaats vanuit de ISBD. In steeds meer GGZ-instellingen in Nederland wordt hier aandacht aan gegeven. Het doel is om stigma aan te pakken en de bekendheid met de stoornis bij het publiek te vergroten.

Congressen

 • Wetenschappelijke bijeenkomsten KENBIS


  Klinisch-wetenschappelijke vergadering is van 14.00 - 17.00 uur voor de locatie zie de website

  Vrijdag 24 september 2021
  Vrijdag 10 december 2021

  Toekenning accreditatiepunten voorbehouden aan betalende donateurs
   

  De werkgroep is daarmee een groep van deelnemers geworden (behandelaars en betrokkenen) van de bipolaire stoornis. Deze omvat psychiaters (en AIO's), psychologen, apothekers, internisten, spv(st)'ers en verpleegkundig specialisten. Op deze website zijn via het zoekveld allerlei onderwerpen betreffende de bipolaire stoornis te vinden. 

 • International Forum on Mood and Anxiety Disorders (IFMAD)

  De International Forum on Mood and Anxiety Disorders (IFMAD) clinical update de 19e meeting wordt gehouden van 22-24july virtueel Het IFMAD is een internationale, vooral Europese bijeenkomst met een hoog educatief gehalte, geschikt voor beginnende collega's.

   

 • International Forum on Mood and Anxiety Disorders Meeting 2010, November 17th-19th, Vienna

  Congresverslag. De verslagen en posters van dit symposium zijn via de link te vinden. Als voorbeeld mijn poster met de Best Poster Prize. IMPROVING COMPLIANCE AND TREATMENT OUTCOME IN BIPOLAR AND SCHIZOPHRENIC PATIENTS BY USING SHORT MESSAGE TEXT SERVICE (SMS). EM van Gent & EAM Knoppert- van der Klein.

 • International Forum on Mood and Anxiety Disorders (IFMAD) 2002 t/m 2019

  Congresverslagen. Verslagen van het International Forum on Mood and Anxiety Disorders (IFMAD) 2002 t/m 2019 Abstracts in pdf met de zoekfunctie kan je een specifiek artikel vinden. 

 • 11th Conference of the International Society for Affective Disorders

  op 3-4 november 2021 virtueel congres van de Internationale Werkgroep van Stemmings stoornissen een conferencie, waar wetenschap omtrent stemmings stoornissen belicht wordt in relatie tot de klinische praktijk. van  zowel uni- als bipolaire stoornissen.