Colofon: Dr. Ed. M. van Gent, Dr. E. El Filali

Bipolaire stoornissen

Diagnostiek en behandeling

Meetinstrumenten

Professionele organisaties

Patiëntenorganisaties en -informatie

Research

 • Manisch-depressieve stoornis en multiple sclerose

  De relatie tussen de manisch-depressieve stoornis en multiple sclerose: achtergrond. De manisch-depressieve (bipolaire) stoornis (MDS) zou vaker voorkomen bij patiënten met multiple sclerose (MS) dan bij de algemene bevolking.

 • Mood Disorders in Neurologic Illness

  Review door Schneck CD, Buzan RD.

 • Anticipation in bipolar affective disorder

  Deborah Brauser (2009), Children of Parents With Bipolar Disorder at High Risk for Earlier Onset, More Comorbidity: American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (AACAP) 56th Annual Meeting.

 • Cardiovascular mortality in bipolar disorder

  Het risico is 2 x zo groot tgv van ziekte en van de (medicamenteuse) behandeling.

 • Proefschrift Jan van Zaane: 2013 Bipolar disorder and alcohol. Double trouble or just co-occurrence?

  Alcohol verergert bipolaire stoornis niet
  Amerikaans onderzoek stelt keer op keer: alcohol verergert het verloop van bipolaire stoornissen. Jan van Zaane spreekt deze bevinding na zijn promotieonderzoek tegen. Zelfs overmatig alcoholgebruik heeft geen negatief effect op het verloop van bipolaire stoornissen, mits patiënten hun medicatie trouw blijven innemen.
  Naar schatting vijftig procent van de patiënten met een bipolaire stoornis kampt ook met een alcohol- en/of drugsverslaving. Het onderzoek van Van Zaane richtte zich op twee hoofdvragen: de betrouwbaarheid van een veelgebruikt screeningsinstrument (de Mood Disorder Questionnaire, MDQ) om vast te stellen welke patiënten met een verslaving een bipolaire stoornis hebben en het effect van gematigd en overmatig gebruik van alcohol op deze ziekte.
  De uitkomsten zijn opmerkelijk. Zo concludeert Van Zaane dat de MDQ, een betrouwbaar instrument in poliklinieken voor stemmingsstoornissen, in de verslavingszorg juist geen goed beeld geeft van wie er wel of niet een bipolaire stoornis heeft. Patiënten die positief scoren, blijken vaak een andere diagnose dan een bipolaire stoornis te hebben.
  Ook vond Van Zaane, in onderzoek onder drie groepen patiënten met een bipolaire stoornis (niet-drinkers, gematigde en excessieve drinkers) geen negatief effect van alcohol op het verloop van de ziekte. Dat is in vergelijking met andere onderzoeken een opmerkelijke uitkomst, die door verschillende factoren verklaard kan worden. De belangrijkste verklaring is volgens Van Zaane dat patiënten in zijn onderzoek hun medicatie trouw bleven innemen.

 • Proefschrift Annet Spijker: Cortisol exposure, cognition and clinical course in bipolar disorder

  Abstract: In this dissertation, we aimed to identify the influence of cortisol exposure and cognitive performance on the clinical course of bipolar disorder. Data regarding sociodemographics, disease characteristics and genetic analysis of the cortisol receptors, were collected of 366 patients with bipolar disorder (BD). Part of this cohort participated in the longitudinal study, including the Test for Attentional Performance, prospectively registration of mood, and the collection of hair samples to assess long term cortisol.
  The main findings are as follows: 1) Several Glucocorticoid Receptor (GR) gene polymorphisms, in particular the 9β polymorphism (rs6198), relate with clinical characteristics of BD. The most important relations were with the number of (hypo)manic episodes, and second, with seasonal patterns of mood episodes, especially hypomania. 2) Higher long term cortisol exposure is associated with more psychiatric co morbidity in BD patients, and with an older age at onset, indicating a subgroup of patients. 3) Medication as potential confounder on cognitive performance, appeared to relate with the type (mainly antipsychotics) and the number of different types of medication used. Summarizing, cortisol exposure is associated with several clinically relevant phenomena defining course of BD and give insight in possible subgroups of patients with higher cortisol exposure.
  Promotores: E. Hoencamp, F.G. Zitman, Co-Promotores: E.F.C. van Rossum, J. Haffmans 
  Faculty: Faculteit der Sociale Wetenschappen 
  Citation: Spijker, A.T., 2012, Doctoral Thesis, Leiden University
  ISBN: 9789088915239

 • Proefschrif Ronald Vonk.The influence of genes and environment on the development of bipolar disorder: A twin study

  Nederlandse studie, uitgevoerd onder 240 tweelingen, laat zien welke genetische achtergronden een rol spelen bij het ontwikkelen van een bipolaire stoornis.

 • De nieuwste research bevindingen

  De nieuwste research resultaten.
  Deze worden verduidelijkt op diverse terreinen: dierstudies , beeldvorming zoals MRI, lichttherapie en fundamenteel research in lithium therapie.

 • Bipolar disorder and risk of Parkinson disease

  Parkinson komt bij bipolaire patiënten meer voor (0,7%) dan bij control groep (0,1%).
  De tremor  van lithium kan lijken op die van parkinson patiënten bij lithium geïnduceerd parkinsonisme.

Tijdschriften

 • Bipolar Network News

  Bipolar Network News           Website met maandelijks nieuwe artikelen. Tevens email service.

Overige

Wat is er helaas nog niet te vinden op internet over dit onderwerp en waar is het wel te vinden?
- Voordrachten in het land worden niet gebracht op de website van de NVvP; de bereikbaarheid van overige teksten is wel verbeterd in 2008: de Nederlandse Richtlijnen van NVvP zijn beschikbaar. Van de LifeChart methode ter registratie zijn de publicatie en een handleiding beschikbaar. Het NTvG publiceert abstracts (zie onder Algemeen/Tijdschriften/Nederlandstalige tijdschriften).
- Actuele Nederlandse research en epidemiologie, bijvoorbeeld proefschriften en NWO-studies zijn op te vragen bij de auteurs.
- Verslagen van in Nederland gehouden bijeenkomsten, congressen, posters enz. zijn op te vragen bij de auteurs.
We houden u op de hoogte als deze gegevens ook digitaal beschikbaar worden gemaakt via Internet.

 • World Bipolar Day, jaarlijks 30 maart

  Jaarlijks vindt op 30 maart World Bipolar Day plaats vanuit de ISBD. In steeds meer GGZ-instellingen in Nederland wordt hier aandacht aan gegeven. Het doel is om stigma aan te pakken en de bekendheid met de stoornis bij het publiek te vergroten.

Congressen