Meetinstrumenten

Verantwoording

Op dit moment vindt u in deze rubriek meetinstrumenten op het gebied van Angststoornissen, Somatisch-symptoomstoornissen en Ouderenpsychiatrie. Op termijn zal deze rubriek worden uitgebreid met meetinstrumenten op (de) andere gebieden.

Meetinstrumenten op www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl

  • Overzicht meetinstrumenten

    Op de website van het Tijdschrift vindt u een uitgebreid overzicht van meetinstrumenten. Het is een van de meest gebruikte rubrieken.

Agoraphobic Cognitions Questionnaire (ACQ): Instructies

Beschrijving, psychometrische gegevens en normen van de ACQ

De ACQ meet de frequentie van bepaalde gedachten of zorgen die men kan hebben tijdens paniekaanvallen.
Achterliggend aan de vragenlijst is het Chambless en Goldstein concept van "angst voor de angst".

De vragenlijst sluit goed aan bij het cognitieve model voor paniekstoornis, omdat het de cognities meet die volgens dit model de basis vormen van de paniekstoornis.

De lijst is kort en handzaam en kan desgewenst regelmatig gedurende de behandeling afgenomen worden om het therapieverloop te volgen, met name om de therapierespons op cognitieve interventies te bepalen.

Hieronder vindt u het PDF-bestand ACQ beschrijving, psychometrische gegevens, normen, dat de instructies voor het gebruik van de vragenlijst bevat.

l Download ACQ_vragenlijst.pdf

l Download ACQ_beschrijving__psychometrische_gegevens__normen.pdf

Body Sensations Questionnaire (BSQ): Instructies

Beschrijving, psychometrische gegevens en normen van de BSQ

De BSQ meet angst voor lichamelijke sensaties, die kunnen optreden wanneer men gespannen of angstig is.
De lijst bestaat uit 17 symptomen die optreden bij paniek.

De meeste symptomen zijn van somatische aard ("Druk of zwaar gevoel op de borst"), maar ook meer psychische symptomen komen aan bod ("Je verward voelen en niet meer weten waar je bent").

Achterliggend aan de vragenlijst is het Chambless en Goldstein concept van "angst voor de angst".

Kenmerkend voor patiënten met paniekstoornis is dat zij bang zijn voor lichamelijke verschijnselen die optreden wanneer een angst- of paniekaanval optreedt.

Een hoge score op de lijst betekent veel angst voor de lichamelijke en psychische gewaarwordingen die optreden bij paniek.

Hieronder vindt u het PDF-bestand BSQ beschrijving, psychometrische gegevens, normen, dat de instructies voor het gebruik van de vragenlijst bevat.

l Download BSQ_vragenlijst.pdf

l Download BSQ_beschrijving__psychometrische_gegevens__normen.pdf

Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI): Vragenlijst

Hieronder vindt u de u de CMAI-vragenlijst.

Dit PDF-bestand kunt u met behulp van Acrobat Reader downloaden en desgewenst uitprinten.

l Download CMAI_vragenlijst.pdf

Cornell Scale for Depression in Dementia: Vragenlijst

Hieronder vindt u de Vragenlijst van de Cornell Scale for Depression in Dementia.

Dit PDF-bestand kunt u met behulp van Acrobat Reader downloaden en desgewenst uitprinten.

l Download Cornell_Scale_vragenlijst.pdf

Delirium Rating Scale-R-98 (DSR-R-98): Vragenlijst & Scoreformulier

Hieronder vindt u de Vragenlijst en het Scoreformulier van de Delirium Rating Scale-R-98 (DSR-R-98).

Dit PDF-bestand kunt u met behulp van Acrobat Reader downloaden en desgewenst uitprinten.

l Download DSR-R-98_vragenlijst_en_scoreformulier.pdf

Delirium Observatie Screening (DOS) schaal: Invulinstructie en Vragenlijst

Hieronder vindt u de u de invulinstructie voor het gebruik van de DOS en de vragenlijst zelf.

Dit PDF-bestand kunt u met behulp van Acrobat Reader downloaden en desgewenst uitprinten.

l Download DOS_vragenlijst_en_invulinstructie.doc.pdf

Geriatric Depression Scale (GDS): Vragenlijst

Hieronder vindt u de GDS-vragenlijst

Dit PDF-bestand kunt u met behulp van Acrobat Reader downloaden en desgewenst uitprinten.

l Download GDS_vragenlijst.pdf

Meetinstrumenten B-criterium somatisch-symptoomstoornis

  • Solkweb

    Op deze website kunt u meetinstrumenten downloaden die behulpzaam kunnen zijn bij het in kaart brengen van het B-criterium van de somatisch-symptoomstoornis.
     

Mini-Mental State Examination (MMSE): Instructies

Toelichting scoring gestandaardiseerde MMSE

De standaardisering is gebaseerd op de originele MMSE van Folstein et al. (1975) en de Standardised MMSE van Molley et al. (1991).

Hieronder vindt u het PDF-bestand S-MME toelichting, dat de instructies voor het gebruik van de vragenlijst bevat.

l Download S-MMSE_toelichting.pdf

Mobility Inventory (MI): Instructies

Beschrijving, psychometrische gegevens en normen van de MI

De MI meet de mate van vermijding terwijl de patiënt alleen is of wanneer de respondent vergezeld wordt door iemand anders.
De lijst omvat een reeks activiteiten of situaties die vaak worden vermeden door patiënten met paniekstoornis en agorafobie.
Deze activiteiten zijn ondergebracht in categorieën, zoals winkels, grote open ruimten, reizen, een auto besturen of meerijden in een auto, etc.
De respondent dient aan te geven in hoeverre de situatie wordt vermeden.
Ook wordt gevraagd om de vijf meest relevante situaties aan te kruisen.
Tevens kan met de lijst de frequentie van paniekaanvallen worden gemeten.
Ten slotte wordt de respondent gevraagd aan te geven wat zijn of haar actieradius is waarbinnen men durft te reizen.
Hieronder vindt u het PDF-bestand MI-REV beschrijving, psychometrische gegevens, normen, dat de instructies voor het gebruik van de vragenlijst bevat.

l Download MI_beschrijving.pdf

Mobility Inventory (MI): Vragenlijst

Hieronder vindt u de MI-vragenlijst.

Dit PDF-bestand kunt u met behulp van Acrobat Reader downloaden en desgewenst uitprinten.

l Download MI_vragenlijst.pdf

Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS): Vragenlijst

Hieronder vindt u de MADRS-vragenlijst

Dit PDF-bestand kunt u met behulp van Acrobat Reader downloaden en desgewenst uitprinten.

l Download MADRS_vragenlijst.pdf

Mood and Anxiety Symptom Questionnaire (MASQ): Instructies

Beschrijving, psychometrische gegevens en normen van de MASQ

MASQ is ontwikkeld voor het meten van symptomen van angst en depressie.

Uitgangspunt van de schaal is het tripartite model voor angst en depressie symptomen, dat is voorgesteld op grond van uitgebreid psychometrisch onderzoek van bestaande schalen voor angst en depressie.

In dit model wordt er van uitgegaan dat symptomen van angst en depressie in feite in drie groepen uiteenvallen: algemeen onwelbevinden (zowel bij angst als bij depressie), anhedonie (specifiek voor depressie) en fysiologische hyperarousal (specifiek voor angst).

Dit uitgangspunt is weer gebaseerd op eerder onderzoek naar negatieve en positieve stemming van onder andere Tellegen (1985).

Hoewel op het eerste gezicht dit twee zijden van dezelfde medaille lijken, blijkt bij nader onderzoek dat zelf-beoordeelde stemming uit twee relatief onafhankelijke factoren is samengesteld: negatief affect of de mate waarin iemand zich naar of onaangenaam opgewonden voelt en positief affect of de mate waarin iemand zich vrolijk, energiek, enthousiast, geïnteresseerd en alert voelt.

Depressie en angst worden beiden gekenmerkt door negatief affect, gebrek aan positief affect is echter specifiek aan depressie.

Om het model te completeren zijn dan nog specifieke symptomen voor angst nodig. Die zijn vooral gevonden op het gebied van lichamelijke tekenen van aktivatie en onaangename opwinding (hartkloppingen, duizelig, kortademig, trillerig).
Zo zijn er dus drie groepen symptomen: specifiek voor depressie (anhedonie), specifiek voor angst en non-specifiek.
De non-specifieke symptomen zijn nog onderverdeeld in drie subgroepen op grond van hun overeenkomst met de symptomen van angst en depressie zoals opgenomen in de DSM: symptomen die genoemd worden bij depressie, symptomen die thuishoren de angststoornissen en symptomen die bij beide groepen stoornissen worden genoemd.

Voorbeelden van non-specifieke angst symptomen zijn: niet kunnen ontspannen, maag/darm klachten. Voorbeelden van non-specifieke depressie symptomen zijn: teleurstelling, mislukking, pessimisme. Voorbeelden van gemengde symptomen zijn: snel geïrriteerd zijn, slapeloosheid, concentratieverlies.

Hieronder vindt u het PDF-bestand MASQ beschrijving, psychometrische gegevens, normen, dat de instructies voor het gebruik van de vragenlijst bevat.

l Download MASQ_vragenlijst.pdf

l Download MASQ_beschrijving__psychometrische_gegevens__normen.pdf

Neuropsychiatrische Vragenlijst (NPI): Vragenlijst

Hieronder vindt u de NPI-vragenlijst.

Dit PDF-bestand kunt u met behulp van Acrobat Reader downloaden en desgewenst uitprinten.

Ook de NPI-Q is in deze rubriek Meetinstrumenten als PDF-beschikbaar.

l Download NPI_vragenlijst.pdf

Neuropsychiatrische Vragenlijst-Questionnaire (NPI-Q): Toelichting en Vragenlijst (M)

Hieronder vindt u de NPI-Q (M)-vragenlijst en de toelichting daarop.

Dit PDF-bestand kunt u met behulp van Acrobat Reader downloaden en desgewenst uitprinten.

Ook de NPI-Q (V)-vragenlijst is in deze rubriek als PDF-beschikbaar.

l Download NPI-Q_N_M_toelichting_en_vragenlijst.pdf

Neuropsychiatrische Vragenlijst-Questionnaire (NPI-Q): Toelichting en Vragenlijst (V)

Hieronder vindt u de NPI-Q (V)-vragenlijst en de toelichting daarop.

Dit PDF-bestand kunt u met behulp van Acrobat Reader downloaden en desgewenst uitprinten.

Ook de NPI-Q (M)-vragenlijst is in deze rubriek als PDF-beschikbaar

l Download NPI-Q_N_V_toelichting_en_vragenlijst.pdf

Verkorte Informant Vragenlijst over Cognitieve Achteruitgang bij Ouderen (IQCODE-N)

Hieronder vindt u de Verkorte Informant Vragenlijst over Cognitieve Achteruitgang bij Ouderen (IQCODE-N).

Dit PDF-bestand kunt u met behulp van Acrobat Reader downloaden en desgewenst uitprinten.

l Download IQCODE-N_vragenlijst.doc.pdf