Colofon: Louise Smallenburg, Lilian Kuipers

Forensische psychiatrie

Verantwoording

Deze rubriek zal op termijn ook links bieden over de volgende onderwerpen:
* Volwassenen (Algemeen beleid, Diagnostiek en risicotaxatie, Behandeling, Evaluaties)
* Jeugd (Diagnostiek en risicotaxatie, Behandeling, Evaluaties)
* Standaardwerken
* State-of-the-art artikelen
* Tijdschriften

 

Diagnostiek en meetinstrumenten

 • Forensische Kinder- en Jeugdpsychiatrie

  Op het raakvlak van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) met justitie bevindt zich de forensische jeugdpsychiatrie. De twee hoofdtaken zijn: het adviseren over het geestelijk functioneren van jongeren en het verplegen en behandelen van hen binnen een justitieel kader.

 • Richtlijn psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken

  De hedendaagse veranderingen in de kennis van de neurobiologie en de nadruk op evidence-based werken, maken het noodzakelijk om de forensisch psychiatrische diagnostiek en de beoordeling van de toerekeningsvatbaarheid diepgaand te beschouwen. Hiertoe is de Richtlijn Psychiatrisch Onderzoek en Rapportage in Strafzaken door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie online gepubliceerd. Deze is samengesteld door de gelijknamige werkgroep van psychiaters, aangevuld met juristen.
  Ook uitgeven in boekvorm bij De Tijdstroom.

Literatuur

Tijdschriften
Boeken

 • Criminal Behaviour and Mental Health

  Het CBMH is een internationaal tijdschrift dat op empirie gebaseerde en empirische artikelen publiceert binnen de forensische psychiatrie en psychologie.

 • Journal of the American Academy of Psychiatry and Law

  Tijdschrift van de AAPL. De Amerikaanse Academie voor Psychiatrie en de Wet bevordert wetenschappelijke en educatieve activiteiten in de forensische psychiatrie door de uitwisseling van ideeën en praktische klinische ervaring door middel van publicaties en regelmatig geplande nationale en regionale bijeenkomsten.

 • International Journal of Forensic Mental Health

  Het is het officiële orgaan van de International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS, zie onder Beroepsverenigingen). Deze richt zich op het bevorderen van empirisch onderzoek, zoals validerings- en internationaal vergelijkend onderzoek onder forensisch psychiatrische patiënten maar ook casestudies, beschrijvingen van forensische programmas en dienstverlening, boekrecensies en besprekingen van nieuwe wetgeving. Met name wordt er gevraagd naar artikelen die de praktijk en wetgeving in verschillende landen vergelijken, zoals behandeling, toerekeningsvatbaarheid, en risicotaxatie.
  De hoofdredactie wordt gevormd door Stephen D. Hart, professor aan de Simon Fraser Universiteit, Burnaby, British Columbia, Canada. Artikelen moeten per e-mail worden gestuurd naar prof. Hart en dienen te zijn opgesteld volgens de Publication Manual of the American Psychological Association APA.

 • International Journal of Law & Psychiatry (IJLP)

  Het IJLP is het officiële orgaan van de Amerikaanse International Academy of Law & Mental Health (IALMH) – zie de rubriek Beroepsverenigingen. Het tijdschrift verschijnt zes keer per jaar en bestaat inmiddels 25 jaar.

Beroepsverenigingen

 • American Academy of Psychiatry and the Law

  AAPL (uitgesproken als 'Apple') is een organisatie van psychiaters gewijd aan excellentie in de praktijk, onderwijs en onderzoek in de forensische psychiatrie. Opgericht in 1969, de AAPL heeft momenteel meer dan 1.500 leden in Noord-Amerika en de hele wereld. De Amerikaanse Academie voor Psychiatrie en de Wet bevordert wetenschappelijke en educatieve activiteiten in de forensische psychiatrie door de uitwisseling van ideeën en praktische klinische ervaring door middel van publicaties en regelmatig geplande nationale en regionale bijeenkomsten.

 • International Academy of Law & Mental Health (IALMH)

  Professionals uit de gebieden van het recht, de gezondheidszorg, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen komen elk jaar bij elkaar op het International Congress on Law and Mental Health. Leden van de Academy ontvangen ook het International Journal of Law & Psychiatry (IJLP) zie de rubriek Tijdschriften.

 • International Association for Forensic Psychotherapy (IAFP)

  De jaarlijkse congressen willen een breed publiek van psychotherapeuten bereiken door praktische onderwerpen te presenteren, zowel vanuit de intramurale als de ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg. Apart wordt aandacht besteed aan de ethiek van het forensisch psychiatrische werk, het beleid en de beleidsveranderingen en de omgang met de media.

 • International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS)

  De Association vindt zijn grondslagen in vier grote domeinen: (1) de klinische forensische psychiatrie en psychologie inclusief geweld binnen het gezin, (2) politieke en beleidskwesties, (3) onderzoek op het gebied van de civiel- en strafrechtelijke forensische gezondheidszorg, geweldpleging en misbruik, en tot slot (4) opleiding en onderwijs.

advertentie
banner Stoornis en delict
B.A. Blansjaar, M.M. Beukers, W.F. van Kordelaar
Handboek psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken. Lees meer