Colofon: Dr. Ed. M. van Gent

Bipolaire stoornissen

Diagnostiek en behandeling

Meetinstrumenten

Professionele organisaties

 • Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen

  Een Nederlandse kennissite door de LithiumPlusWerkGroep (li+wg)-leden, de vmdb en diverse samenwerkende ggz-instellingen.

 • Pendulum (USA)

  Actief informatiecentrum en portaal over bd in de VS.

 • The International Society for Bipolar Disorders (ISDB)

  Sinds 1999 vereniging van specialisten, internationaal, lidmaatschap, tijdschrift, congres, uitwisseling research, epidemiologie; nog (te) weinig Nederlandse/Vlaamse inbreng.

 • De academische werkplaats bipolaire stoornissen (AWBS)

  ~~De academische werkplaats bipolaire stoornissen (AWBS) is een in 2010 opgericht samenwerkingsverband tussen de universitaire afdeling psychiatrie van het VU medisch centrum (VUmc) en de circuits poliklinische psychiatrie (polikliniek bipolaire stoornissen locatie A.J. Ernststraat, Amsterdam) en psychiatrie Meerlanden (polikliniek bipolaire stoornissen locatie Spaarnepoort, Hoofddorp) van GGZ inGeest.
  De AWBS integreert ambulante patiëntenzorg met wetenschappelijk onderzoek en opleiding
   

Patiëntenorganisaties en -informatie

Research

 • Manisch-depressieve stoornis en multiple sclerose

  De relatie tussen de manisch-depressieve stoornis en multiple sclerose: achtergrond. De manisch-depressieve (bipolaire) stoornis (MDS) zou vaker voorkomen bij patiënten met multiple sclerose (MS) dan bij de algemene bevolking.

 • Mood Disorders in Neurologic Illness

  Review door Schneck CD, Buzan RD.

 • Borderlinestoornis

  Bij de bipolaire stoornis komt borderlinestoornis veel voor: tot 30%, afhankelijk van het onderzoeksinstrument (Elise Knoppert proefschrift 1999). Daarnaast is er een grote overlap in symptomen.

 • Anticipation in bipolar affective disorder

  Deborah Brauser (2009), Children of Parents With Bipolar Disorder at High Risk for Earlier Onset, More Comorbidity: American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (AACAP) 56th Annual Meeting.

 • Proefschrift Jan van Zaane: 2013 Bipolar disorder and alcohol. Double trouble or just co-occurrence?

  Alcohol verergert bipolaire stoornis niet
  Amerikaans onderzoek stelt keer op keer: alcohol verergert het verloop van bipolaire stoornissen. Jan van Zaane spreekt deze bevinding na zijn promotieonderzoek tegen. Zelfs overmatig alcoholgebruik heeft geen negatief effect op het verloop van bipolaire stoornissen, mits patiënten hun medicatie trouw blijven innemen.
  Naar schatting vijftig procent van de patiënten met een bipolaire stoornis kampt ook met een alcohol- en/of drugsverslaving. Het onderzoek van Van Zaane richtte zich op twee hoofdvragen: de betrouwbaarheid van een veelgebruikt screeningsinstrument (de Mood Disorder Questionnaire, MDQ) om vast te stellen welke patiënten met een verslaving een bipolaire stoornis hebben en het effect van gematigd en overmatig gebruik van alcohol op deze ziekte.
  De uitkomsten zijn opmerkelijk. Zo concludeert Van Zaane dat de MDQ, een betrouwbaar instrument in poliklinieken voor stemmingsstoornissen, in de verslavingszorg juist geen goed beeld geeft van wie er wel of niet een bipolaire stoornis heeft. Patiënten die positief scoren, blijken vaak een andere diagnose dan een bipolaire stoornis te hebben.
  Ook vond Van Zaane, in onderzoek onder drie groepen patiënten met een bipolaire stoornis (niet-drinkers, gematigde en excessieve drinkers) geen negatief effect van alcohol op het verloop van de ziekte. Dat is in vergelijking met andere onderzoeken een opmerkelijke uitkomst, die door verschillende factoren verklaard kan worden. De belangrijkste verklaring is volgens Van Zaane dat patiënten in zijn onderzoek hun medicatie trouw bleven innemen.

 • Proefschrift Annet Spijker: Cortisol exposure, cognition and clinical course in bipolar disorder

  Abstract: In this dissertation, we aimed to identify the influence of cortisol exposure and cognitive performance on the clinical course of bipolar disorder. Data regarding sociodemographics, disease characteristics and genetic analysis of the cortisol receptors, were collected of 366 patients with bipolar disorder (BD). Part of this cohort participated in the longitudinal study, including the Test for Attentional Performance, prospectively registration of mood, and the collection of hair samples to assess long term cortisol.
  The main findings are as follows: 1) Several Glucocorticoid Receptor (GR) gene polymorphisms, in particular the 9β polymorphism (rs6198), relate with clinical characteristics of BD. The most important relations were with the number of (hypo)manic episodes, and second, with seasonal patterns of mood episodes, especially hypomania. 2) Higher long term cortisol exposure is associated with more psychiatric co morbidity in BD patients, and with an older age at onset, indicating a subgroup of patients. 3) Medication as potential confounder on cognitive performance, appeared to relate with the type (mainly antipsychotics) and the number of different types of medication used. Summarizing, cortisol exposure is associated with several clinically relevant phenomena defining course of BD and give insight in possible subgroups of patients with higher cortisol exposure.
  Promotores: E. Hoencamp, F.G. Zitman, Co-Promotores: E.F.C. van Rossum, J. Haffmans 
  Faculty: Faculteit der Sociale Wetenschappen 
  Citation: Spijker, A.T., 2012, Doctoral Thesis, Leiden University
  ISBN: 9789088915239

 • Proefschrif Ronald Vonk.The influence of genes and environment on the development of bipolar disorder: A twin study

  Nederlandse studie, uitgevoerd onder 240 tweelingen, laat zien welke genetische achtergronden een rol spelen bij het ontwikkelen van een bipolaire stoornis.

 • De nieuwste research bevindingen

  De nieuwste research resultaten.
  Deze worden verduidelijkt op diverse terreinen: dierstudies , beeldvorming zoals MRI, lichttherapie en fundamenteel research in lithium therapie.

Tijdschriften

 • Bipolar Disorders

  Internationaal tijdschrift met nieuwe en samengevatte research, basale mechanismen, kliniek en behandeling. Klik op Table of Contents voor de inhoudsopgaven sinds september 1999. Voor abonnees is het tijdschrift ook online beschikbaar (zie Online Version); niet-abonnees kunnen tegen betaling losse artikelen aanschaffen.

 • Bipolar Network News

  Bipolar Network News           Website met maandelijks nieuwe artikelen. Tevens email service.

Overige

Wat is er helaas nog niet te vinden op internet over dit onderwerp en waar is het wel te vinden?
- Voordrachten in het land worden niet gebracht op de website van de NVvP; de bereikbaarheid van overige teksten is wel verbeterd in 2008: de Nederlandse Richtlijnen van NVvP zijn beschikbaar. Van de LifeChart methode ter registratie zijn de publicatie en een handleiding beschikbaar. Het NTvG publiceert abstracts (zie onder Algemeen/Tijdschriften/Nederlandstalige tijdschriften).
- Actuele Nederlandse research en epidemiologie, bijvoorbeeld proefschriften en NWO-studies zijn op te vragen bij de auteurs.
- Verslagen van in Nederland gehouden bijeenkomsten, congressen, posters enz. zijn op te vragen bij de auteurs.
We houden u op de hoogte als deze gegevens ook digitaal beschikbaar worden gemaakt via Internet.

 • World Bipolar Day, jaarlijks 30 maart

  Jaarlijks vindt op 30 maart World Bipolar Day plaats vanuit de ISBD. In steeds meer GGZ-instellingen in Nederland wordt hier aandacht aan gegeven. Het doel is om stigma aan te pakken en de bekendheid met de stoornis bij het publiek te vergroten.

Congressen

 • Wetenschappelijke bijeenkomsten KENBIS [ 7 ONLANGS AANGEPAST ]

  Toekenning accreditatiepunten voorbehouden aan betalende donateurs
  voor 2018


  • Vrijdag 21 september 2018

  • Vrijdag 14 december 2018

  Klinisch-wetenschappelijke vergadering is van 14.00 - 17.00 uur voor de locatie zie de website

  De werkgroep is daarmee een groep van deelnemers geworden (behandelaars en betrokkenen) van de bipolaire stoornis. Deze omvat psychiaters (en AIO's), psychologen, apothekers, internisten, spv(st)'ers en verpleegkundig specialisten. Op deze website zijn via het zoekveld allerlei onderwerpen betreffende de bipolaire stoornis te vinden. 

 • International Forum on Mood and Anxiety Disorders (IFMAD) [ 7 ONLANGS AANGEPAST ]

  De International Forum on Mood and Anxiety Disorders (IFMAD) clinical update meeting wordt gehouden van 4-6 juli  in Wenen. Het IFMAD is een internationale, vooral Europese bijeenkomst met een hoog educatief gehalte, geschikt voor beginnende collega's.

   

 • International Society of Bipolar Disorders (ISBD) jaarlijks congres in Sydney [ 7 ONLANGS AANGEPAST ]

  In 2019 vindt het 21st congres  van 20-23 maart  in Sydney plaats.


  ~ISBD verzorgt onderwijs en mogelijkheden om te netwerken voor onderzoekers, artsen, en professionals. tevens doet het onbderzoek  naar de behandeling van bipolaire stoornissen. zij bieden ook een aantal fundamentele middelen voor mensen met een bipolaire stoornis en hun verzorgers.

 • 8th International Conference on Bipolar Disorders 25-27 June 2009) Pittsburgh, PA, USA

  Congresverslag. Multimedia Lecture Presentations van het 4e Pittsburgh symposium, dat van 25-27 June 2009 te Pittsburgh werd georganiseerd door de Stanley Foundation en het ISBD (The International Society for Bipolar Disorders). Biedt abstracts, PowerPoint- en audiopresentaties.

 • International Forum on Mood and Anxiety Disorders Meeting 2010, November 17th-19th, Vienna

  Congresverslag. De verslagen en posters van dit symposium zijn via de link te vinden. Als voorbeeld mijn poster met de Best Poster Prize. IMPROVING COMPLIANCE AND TREATMENT OUTCOME IN BIPOLAR AND SCHIZOPHRENIC PATIENTS BY USING SHORT MESSAGE TEXT SERVICE (SMS). EM van Gent & EAM Knoppert- van der Klein.

 • 16th Annual Conference of the International Society for Bipolar Disorders, March 18 - 21, 2014. Seoul, Zuid-Korea

  Congresverslag. Abstracts van ongeveer de helft van de belangrijkste sprekers zijn terug te vinden.

 • International Forum on Mood and Anxiety Disorders (IFMAD) 2002 t/m 2016

  Congresverslagen. Verslagen van het International Forum on Mood and Anxiety Disorders (IFMAD) 2002 t/m 2016 Abstracts in pdf met de zoekfunctie kan je een specifiek artikel vinden. 

advertentie
banner Geaccrediteerde e-learning
BIPOLAIRE STOORNISSEN
Module over de farmacotherapeutische behandeling van bipolaire stoornissen, gebaseerd op de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen. Nu tijdelijke introductieprijs: €150! Lees meer